"2ป." ร่วมวงประชุมงานด้านสาธารณภัย มุ่งหวังนำเทคโนโลยี นวัตกรรมช่วยจัดการ

"2ป." ร่วมวงประชุมงานด้านสาธารณภัย มุ่งหวังนำเทคโนโลยี นวัตกรรมช่วยจัดการ

"2ป." พล.อ.ประวิตร เปิดงานสัมมนาติวเข้มงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เข้าร่วม มุ่งหวังลดความเสี่ยงสาธารณภัยตามหลักสากล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการสาธารณภัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ม.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.ชาติ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมภาคเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธาณภัย เข้าร่วม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญการจัดการสาธารณภัยเป็นเอกภาพและมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กฎหมายหลักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเทศรวมถึงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ.2564-2570 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 โดยแผนฉบับนี้ถือเป็นกรอบแนวคิดหลักการบริหารจัดการสาธารณภัยประเทศไทยภายใต้แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบอัจฉริยะมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามหลักสากลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครอบคลุมวงจรการเกิดสาธารณภัยในทุกมิติ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการขับเคลื่อนในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สำนักงบประมาณและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการสาธารณภัยตามแผน ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการสาธารณภัยภายใต้แผน ปภ.ชาติฉบับใหม่ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงอย่างปลอดภัยและยั่งยืน.

คุณกำลังดู: "2ป." ร่วมวงประชุมงานด้านสาธารณภัย มุ่งหวังนำเทคโนโลยี นวัตกรรมช่วยจัดการ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด