7 สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อออกกำลังกายแค่ 10 นาทีต่อวัน

เยาวชนหอบหลักฐาน ร้อง 'สุขุมพันธุ์' เอาผิดร้านสะดวกซื้อทำละเมิดกฎหมายขายเหล้า-เบียร์ให้กับเด็ก

7 สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อออกกำลังกายแค่ 10 นาทีต่อวัน

เยาวชนหอบหลักฐาน ร้อง 'สุขุมพันธุ์' เอาผิดร้านสะดวกซื้อทำละเมิดกฎหมายขายเหล้า-เบียร์ให้กับเด็ก

นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่าวเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ เครือข่ายเกสรชุมชน กรุงเทพฯ กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึง หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กทม. ผ่านทาง นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้เข้มงวดและตรวจสอบร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าที่ทำผิดกฎหมาย กรณีขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยนำคลิปมอบไว้เป็นหลักฐาน
รวมถึงขอให้เร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายห้ามขายเหล้าเบียร์ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน สิ่งเสพติด สื่อไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ


คุณกำลังดู: 7 สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อออกกำลังกายแค่ 10 นาทีต่อวัน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด