80 ปีกรมแพทย์ยกระดับรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

80 ปีกรมแพทย์ยกระดับรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต : Do our best for all” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยกระดับการแพทย์ไทยเพื่อบริการประชาชน : การแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) นายสาธิตกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาประชาชน แม้ว่าโรคโควิด-19 กำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ยังต้องเตรียมพร้อมรองรับการดูแลรักษาและบริการทั้งผู้ป่วยโควิด- 19 และผู้ป่วยโรคอื่นๆตลอดเวลา โดยขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “สาธารณสุขสร้างชาติฟื้นฟูเศรษฐกิจ สาธารณสุขวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิมในปี 2565” เพื่อยกระดับการแพทย์ด้วยการแพทย์วิถีใหม่ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ผู้ให้และผู้รับบริการมีความปลอดภัยทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่

รมช.สธ.กล่าวต่อว่า สำหรับในทศวรรษใหม่ต่อจากนี้ กรมการแพทย์จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนใน 7 เรื่องหลัก คือ 1.ปรับรูปแบบการบริการให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ 2.พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลให้บริการผู้ป่วยทุกคนแบบ VIP สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย 3.บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายและ 3 หมอในชุมชน 4.พัฒนาศักยภาพงานบริการ ต่อยอด 30 บาท “รักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว” อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบรักษา ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย 5.พัฒนาการรักษามะเร็ง รักษาทุกที่ เข้าถึงการรักษาแบบครบวงจร ทั้งผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา 6.พัฒนาศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ และ 7.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางสุขภาพประชาชน ซึ่งจะทำให้ระบบสาธารณสุขประเทศมีความก้าวหน้า ประชาชนแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ตระหนักถึงระบบสุขภาพของประเทศที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายและความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเตรียมพร้อม ด้วยการยกระดับ ปรับกระบวนการทำงานและวิธีคิด ร่วมผลักดันและดำเนินการตามนโยบายระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และไร้รอยต่อ ตามแนวทาง “ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต”.

คุณกำลังดู: 80 ปีกรมแพทย์ยกระดับรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด