บูชาท้าวเวสสุวรรณ ความเชื่อ เรื่องความมั่งคั่ง ทำมาหากินรุ่งเรือง

ขึ้นชื่อเป็นมหาเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นยักษ์สัญลักษณ์ของเศรษฐี 'ท้าวเวสสุวรรณ'

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ความเชื่อ เรื่องความมั่งคั่ง ทำมาหากินรุ่งเรือง

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มียักษ์เป็นบริวาร

ในรามเกียรติ์ เป็นโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางศรีสุมณฑา มีพระอนุชาคือ ท้าวกุเปรัน ท้าววัสวตีวัณ (เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นที่ 6) ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก เคยตัดเศียรของท้าวราวัณขาดไป 1 เศียร ครองโลกบาลทิศเหนือ ท้าวเวสสุวรรณ คือท้าวกุเวร ในศาสนาฮินดู

ทั้งนี้หมอปลาย กล่าวว่า ชื่อ สุวรรณ แปลว่า สีทอง เพราะฉะนั้น เครื่องทรงของท่านต้องเป็นสีทอง หรืออมแดงแสงพระอาทิตย์เท่านั้น

ทำไมคนนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เนื่องจากช่วงที่ท่านยังมีชีวิต ท่านเป็นพ่อค้าวานิชที่ร่ำรวยจากการค้า และสั่งสมบุญจนกระทั่งเสียชีวิตก็ได้ขึ้นไปจุติเป็นเทวดา ก่อนที่ท่านจะมาเป็นยักษ์ดูแลผู้คน เพราะฉะนั้น ท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นยักษ์หรือเทวดาที่เป็นเอกเรื่องสมบัติและเงินทอง การค้าการทำมาหากิน

ส่วนท่านใดที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ สามารถบูชาได้ด้วยดอกกุหลาบ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
นะโม 3 จบ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

หรือ ท่องบทคาถาบูชาท่านยม

'ปะโตเมตัง ปะระชีวะนัง สุขะโตจุติจิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ'

คุณกำลังดู: บูชาท้าวเวสสุวรรณ ความเชื่อ เรื่องความมั่งคั่ง ทำมาหากินรุ่งเรือง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด