"บิ๊กบี้" ตรวจความพร้อม ร.15 พัน.1 ก่อนลุยสหรัฐฯ ฝึกร่วม JPMRC 23-01

"บิ๊กบี้" ตรวจความพร้อม ร.15 พัน.1 ก่อนลุยสหรัฐฯ ฝึกร่วม JPMRC 23-01

"บิ๊กบี้" ลงใต้ตรวจเยี่ยมความพร้อมกำลังพล ร.15 พัน.1 ที่จะเดินทางเข้าร่วมการฝึกผสม JPMRC 23-01 ระหว่าง 15 ต.ค.-17 พ.ย. 65 ณ รัฐฮาวาย สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ทางทหารผ่านการฝึกในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมี "บิ๊กต้น" ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 ที่ ร.15 พัน.1 จ.กระบี่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมของกำลังพลที่เตรียมจะเดินทางไปเข้ารับการฝึกผสม JPMRC 23-01 กับกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกได้ส่งกำลังกองร้อยทหารราบ ไปเข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา รหัส Lightning Forge 2019 เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และเข้าร่วมการทดสอบและประเมินผลการฝึกตามระบบการฝึกของกองทัพสหรัฐฯ โดยปัจจุบันมีการปรับการฝึกให้เป็นการฝึกผสมรหัส JPMRC 23-01

สำหรับการฝึกผสม JPMRC 23-01 ในครั้งนี้ กองทัพบกได้จัดกำลังจากหลายหน่วยรวมทั้งนักเรียนนายร้อยและนักเรียนนายสิบทหารบก และมอบให้กองทัพภาคที่ 4 โดยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังระดับกองร้อยทหารราบ จำนวน 152 นาย เข้าร่วมการฝึกกับกองพลน้อยที่ 2 กองพลทหารราบที่ 25 กองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก การฝึกมุ่งหวังให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการฝึก รวมถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก อาทิ เสริมสร้างขีดความสามารถปฏิบัติการร่วมและการปฏิบัติผสมนานาชาติ, เรียนรู้ระบบการจัดการฝึก, การเตรียมกำลังให้มีความพร้อมรบภายใต้การฝึกเสมือนจริง, มีเครื่องช่วยฝึกที่ทันสมัย, เรียนรู้เทคนิคยุทธวิธีในการรบสามารถนำมาปรับใช้กับหลักนิยมของกองทัพบกต่อไป


สำหรับการฝึกเตรียมความพร้อมในประเทศไทยก่อนเดินทางไป สหรัฐฯ นั้น กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ได้ฝึกเตรียมการในหลายด้าน อาทิ การปฐมพยาบาล, การสื่อสาร, ปฏิบัติการรบในสิ่งปลูกสร้าง, ยิงปืนด้วยกระสุนจริง, ฝึกยุทธวิธีระดับหมู่ หมวด, ลาดตระเวน, ตั้งรับและการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ โดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย ในวันที่ 15 และ 16 ต.ค. 65

ผบ.ทบ. กล่าวว่า การจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้ทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการฝึกกับกองทัพมิตรประเทศ โดยเฉพาะนักเรียนนายร้อยและนักเรียนนายสิบ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยได้เรียนรู้เทคนิคที่ทันสมัย มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์การฝึกในทุกด้านเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนากองทัพบก รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ

ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ทำการฝึกร่วม/ผสมกับกองทัพสหรัฐฯ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกร่วม/ผสมกองทัพบกไทย-สหรัฐฯ รหัส Cobra Gold, Hanuman Guardian, Lightning Forge และ Balance Torch และการฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยยานเกราะสไตรเกอร์

อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการทหารบก ได้ใช้โอกาสนี้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ของกรมทหารราบที่ 15 เพื่อให้กำลังใจพร้อมเยี่ยมชมความเป็นอยู่ และตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อสวัสดิการกำลังพลให้มีที่พักอาศัยและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ.

คุณกำลังดู: "บิ๊กบี้" ตรวจความพร้อม ร.15 พัน.1 ก่อนลุยสหรัฐฯ ฝึกร่วม JPMRC 23-01

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด