"บิ๊กตู่" จ่ายเงินเติมน้ำมันรถเอง ซัก วัตถุประสงค์ใช้งบฯ ลับ 60 ล้าน

"สำนักเลขาธิการนายกฯ" ยัน "บิ๊กตู่" จ่ายเงินเติมน้ำมันรถเอง ขณะ "กมธ.งบประมาณปี 66" ซักปมงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปมงบฯ ลับ 60 ล้านบาท

"บิ๊กตู่" จ่ายเงินเติมน้ำมันรถเอง ซัก วัตถุประสงค์ใช้งบฯ ลับ 60 ล้าน

"สำนักเลขาธิการนายกฯ" ยัน "บิ๊กตู่" จ่ายเงินเติมน้ำมันรถเอง ขณะ "กมธ.งบประมาณปี 66" แถลง ซักปมงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปมงบฯ ลับ 60 ล้านบาท ว่าหน่วยงานใช้งบฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใด

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 12 ก.ค. ที่รัฐสภา นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แถลงสรุปผลการประชุม กมธ.ของวันที่ 11 กรกฎาคม

โดยนางกรณิศ กล่าวว่า ในการพิจารณางบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับงบราชการลับ จำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งมี กมธ.บางคน สอบถามว่า หน่วยงานใช้งบประมาณในส่วนนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดและมีแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้อย่างไร ทั้งนี้ ผู้แทนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า การใช้จ่ายงบราชการลับ จะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการใช้งบประมาณ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่สำคัญหน่วยงานได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งหน่วยงานที่สามารถของบประมาณเงินราชการลับ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

นางกรณิศ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบราชการลับต้องทำภายใต้ภารกิจ 4 ประการ คือ 1. ภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันราชอาณาจักร 2. ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. ภารกิจด้านข่าวกรอง และ 4. ภารกิจอื่นๆ ที่มีลักษณะปกปิด ส่วนกรณีหน่วยงานอื่นๆ ขอรับงบประมาณรายการงบราชการลับนี้ ทุกส่วนราชการต้องส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบราชการลับ ให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต้องเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินราชการลับ ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ประกอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับ พ.ศ. 2564

ด้านนายเรืองไกร กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมี กมธ.บางคน สอบถามหน่วยงานเกี่ยวกับข่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ โดยระบุตอนหนึ่งว่า ได้ใช้เงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเติมน้ำมันรถยนต์ จึงขอสอบถามหน่วยงานถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายเรืองไกร กล่าวว่า ทั้งนี้ ผู้แทนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า การเบิกค่าเชื้อเพลิงของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการเมือง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดทางเลือก 3 แนวทาง ได้แก่ 1. หากเลือกใช้รถยนต์ของราชการ ต้องใช้เงินส่วนตัวเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2. หากเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง จะมีสิทธิได้รับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ 3. หากเลือกใช้รถยนต์ตามสัญญาเช่าต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ใช้เงินส่วนตัวเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ได้เบิกจากงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ทั้งนี้ปีที่แล้วตนก็ได้เป็น กมธ.งบ และเคยสอบถามเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แต่ไม่ได้รับคำตอบว่าจะเบิกจ่ายอย่างไร เพราะมีการอ้างว่าไม่ได้สอบถามในชั้น กมธ. ดังนั้นปีนี้ตนจะทำหน้าที่ติดตามการใช้รถประจำตำแหน่งของหน่วยราชการต่อไป.

คุณกำลังดู: "บิ๊กตู่" จ่ายเงินเติมน้ำมันรถเอง ซัก วัตถุประสงค์ใช้งบฯ ลับ 60 ล้าน

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด