“บิ๊กตู่” ชื่นชมบทบาทครูไทย พร้อมรับดอกกล้วยไม้สัญลักษณ์วันครู

“บิ๊กตู่” ชื่นชมบทบาทครูไทย พร้อมรับดอกกล้วยไม้สัญลักษณ์วันครู

นายกฯ รับมอบดอกกล้วยไม้สัญลักษณ์วันครู ชื่นชมบทบาทครูไทย พลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างอนาคตประเทศชาติให้เติบโต หวังเด็กไทยเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพ เพื่อร่วมพัฒนาชาติต่อไป

วันที่ 10 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียน เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีรับมอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันครู และชิปการ์ดในรูปแบบสมาร์ทการ์ด จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน และนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยข้อมูลที่บรรจุอยู่ในชิปการ์ด ประกอบด้วย 1) เพลงวันครู จำนวน 19 บทเพลง 2) สปอตวิทยุวันครู จำนวน 31 สปอต และ 3) ป้ายประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

“นายกรัฐมนตรีชื่นชมครูไทยทุกคนซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาท และมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เป็นผู้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้เติมเต็มความรู้และพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และนายกรัฐมนตรีขอให้เด็กๆ เป็นคนดี เดินหน้าไปสู่ความฝันด้วยความมุมานะและความเพียร ตั้งใจเรียนหนังสือ ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ และร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง พร้อมแสดงความชื่นชมและขอบคุณครูทุกคนที่เสียสละ และมีความตั้งใจแน่วแน่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยมาโดยตลอด และนายกฯ เป็นกำลังใจให้ครูไทยทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาอนาคตของประเทศชาติให้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพสืบต่อไป” นายอนุชา กล่าว

สำหรับงานวันครูประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งมีการจัดงานในรูปแบบ Onsite โดยส่วนกลางกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภาและสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาคพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และการจัดงานในรูปแบบ Online ผ่านทาง Platform วันครู (www.วันครู.com) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2566 ว่า ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต.

คุณกำลังดู: “บิ๊กตู่” ชื่นชมบทบาทครูไทย พร้อมรับดอกกล้วยไม้สัญลักษณ์วันครู

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด