"บิ๊กตู่" มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย บอก พบผิดไม่ละเว้น

"บิ๊กตู่" มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย บอก พบผิดไม่ละเว้น

"บิ๊กตู่" มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย บอก เป็นการมอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ย้ำทุกส่วนทำในสิ่งถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส หากพบผิดไม่ละเว้น

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ม.ค. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวว่า รู้สึกยินดีกับประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับรางวัล จากการเดินหน้าไปสู่เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคน ที่ร่วมกันผลักดันงานของนโยบายรัฐบาล ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีของตนนั้นเดินทางลงไปในหลายพื้นที่ด้วยกัน ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้า มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตนจึงคาดหวังอยากให้ผลงานเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นระยะต่อไปโดยเร็วที่สุด ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ประสานงานและเข้าใจซึ่งกันและกัน จะได้ไม่ติดปัญหาอุปสรรคด้วยความไม่เข้าใจ ดังนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้คือการประสานความร่วมมือ และหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในทุกๆ พื้นที่ เพราะเราต้องแก้ปัญหาให้กับคนไทยทั้งประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ทุกอย่างอยู่ที่การเริ่มต้น ถ้าเราเริ่มต้นในสิ่งที่ดี ร่วมกันพัฒนาในวิธีการที่เหมาะสม ไม่เกิดความขัดแย้ง สนับสนุนซึ่งกันและกันทุกฝ่าย ทุกอย่างก็จะเดินไปได้ หลายอย่างเราทำไม่ได้เร็วมากนัก แต่ถ้าร่วมมือ พูดคุยและหารือกัน หาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมก็จะสามารถทำให้เร็วและดีขึ้นได้ เราต้องทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่น วันนี้รัฐบาลจึงพยายามพิจารณาและรับข้อสังเกต ข้อกังวลต่างๆ มาพิจารณาและชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจ ซึ่งทั้งหมดเราระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาไว้แล้ว เพื่อส่งต่อไปในการจัดทำแผนงานและงบประมาณ

"วันนี้รัฐบาลบริหารในส่วนของนโยบาย หลักการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นที่จะนำไปปฏิบัติเพราะเรามีการแบ่งหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบ และแบ่งการใช้จ่ายงบประมาณ ถ้าทั้งหมดทำให้สอดคล้องกันได้ก็จะเร็วขึ้น ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาถึงความเร่งด่วน รัฐบาลก็จะพยายามดูแล โดยดูถึงงบประมาณและรายได้ที่มีอยู่ ซึ่งในส่วนของภาคประชาชนก็คาดหวังว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความกินดีอยู่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ โดยมีทุกส่วนราชการที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร มีรัฐบาลที่สามารถกำหนดนโยบายได้อย่างเท่าเทียมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เราต้องช่วยกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความคิด มีหลักคิด มีทัศนคติที่ดีงาม ก็จะสามารถทำให้เราเดินหน้าไปได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในชีวิตและสังคม ในการมอบตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ คงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมอบและถ่ายรูป แต่สิ่งที่ตนมอบให้กับทุกคนคือความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกัน ทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้ ขอให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในทุกองค์กร รวมถึงข้าราชการทุกระดับ ขอให้ยึดมั่นในภารกิจที่เราจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประเทศและคนของเรา โลกใบนี้เป็นโลกใบเดิม แต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร เราจะต้องทำให้ทุกคนอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ด้วยการพัฒนาและความร่วมมือ และมีเสถียรภาพ เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง อะไรไม่ถูกก็ไม่ละเว้น ต้องขอให้ดำเนินการไปตามกฎระเบียบในทุกประการ ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

คุณกำลังดู: "บิ๊กตู่" มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย บอก พบผิดไม่ละเว้น

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด