บสย. จับมือ ซินโครตรอน เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูป

บสย. จับมือ ซินโครตรอน เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูป

บสย. จับมือ ซินโครตรอน และเซ็นทรัลแล็บไทย ยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูป เสริมแกร่งด้วยงานวิจัยพร้อม เติมทุน หนุน ค้ำประกัน SMEs ภาคเกษตร

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. กล่าวว่า บสย. ซินโครตรอน และเซ็นทรัลแล็บไทย ได้ลงนาม MOU ยกระดับภาคเกษตรแปรรูปสร้างโอกาส SMEs เข้าถึงนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย และเข้าถึงแหล่งทุน

โดยการลงนามครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของการยกระดับภาคเกษตรแปรรูปให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย บสย. พร้อมช่วย 3 ด้าน คือ 1. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อและแหล่งทุน โดย บสย. เป็นผู้ค้ำประกัน

2. ให้คำปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ การลงทุน ต่อยอดขยายกิจการ พัฒนาธุรกิจ โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. F.A. Center เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการเซ็นทรัลแล็บไทย และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

3. พร้อมเป็นหลักประกัน ค้ำประกันสินเชื่อ ให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอสามารถเข้าถึงสินเชื่อ โดยผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาทางการเงิน ผ่านช่องทาง LINE TCG First และตรวจสุขภาพทางการเงินฟรี

"โดยความร่วมมือครั้งนี้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือ SMEs เกษตรแปรรูปได้ถึง 500 ราย วงเงินค้ำประกันประมาณ 1,000 ล้านบาท"

รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือทางวิชาการมาโดยตลอด ซึ่งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้ำประกันสินเชื่อ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมแก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมด้านวิชาการในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และในโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนงานบริการและยกระดับมาตรฐานสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มการผลิต ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่ม SMEs ซึ่งถือเป็นฐานรากเศรษฐกิจของประเทศนั้น หาก SMEs มีความเข้มแข็งก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดียิ่งขึ้น

"การลงนามในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ถือเป็นการยกระดับการบริการอย่างครบวงจร สร้างทางเลือกที่หลากหลาย และยังช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง"

คุณกำลังดู: บสย. จับมือ ซินโครตรอน เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูป

หมวดหมู่: หุ้น-การเงิน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด