‘บอร์ด กพอ.’ ตั้ง 4 อรหันต์ เฟ้นหา 'เลขาฯอีอีซี' คนใหม่

"บอร์ดอีอีซี" ตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาฯอีอีซีคนใหม่ แทน “คณิศ” ที่จะหมดวาระ 17 ส.ค.นี้ ตั้งปลัดคลังเป็นประธานการสรรหา ก่อนเสนอชื่อเข้าบอร์ดอีอีซีเห็นชอบ

‘บอร์ด กพอ.’ ตั้ง 4 อรหันต์ เฟ้นหา 'เลขาฯอีอีซี' คนใหม่

รายงานข่าวจากที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน ประชุมวานนี้ (11 ก.ค.) ได้มีเรื่องพิจารณาหลายวาระ โดยวาระที่ 4.7 เป็นการพิจารณา เรื่องการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งพิจารณาเป็นวาระลับ เมื่อถึงการพิจารณาในเรื่องนี้ได้เชิญผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบว่านายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี จะสิ้นสุดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 ส.ค.2565 นี้ โดยหลังจากหมดวาระนายคณิศ ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการอีอีซีคนใดคนหนึ่งขึ้นมารักษาการณ์ในตำแหน่งเลขาธิการอีอีซีจนกว่าจะมีการสรรหาเลขาธิการอีอีซีคนใหม่แล้วเสร็จ

สำหรับขั้นตอนการสรรหาเลขาธิการอีอีซีคนใหม่ที่ประชุมฯมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีกรรมการสรรหา ประกอบไปด้วย

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานของ กพอ.ได้สั่งการให้รายงานความคืบหน้า และรายชื่อของผู้ที่ได้รับการสรรหาในเบื้องต้นให้ที่ประชุม กพอ.ครั้งต่อไปรับทราบ โดยขั้นตอนสุดท้ายนั้นจะเป็นการคัดเลือกรายชื่อของคนที่เป็นเลขาฯอีอีซีโดยใช้มติเห็นชอบของ กพอ.ตามข้อกฎหมายที่ พ.ร.บ.อีอีซีเขียนไว้

ทั้งนี้ในส่วนของนายคณิศที่จะหมดวาระในวันที่ 17 ส.ค.นี้นั้น กรณีที่ กพอ.จะต่ออายุให้ทำงานในตำแหน่งเดิมก็ต่อไปก็จะสามารถทำงานได้จนถึงเดือน พ.ค. 2566 เท่านั้น ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระเพราะติดเงื่อนไขของอายุที่จะเกิน 65 ปี

คุณกำลังดู: ‘บอร์ด กพอ.’ ตั้ง 4 อรหันต์ เฟ้นหา 'เลขาฯอีอีซี' คนใหม่

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด