ชู “แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” มรดกโลก ก.พ. 66 เสร็จสิ้นขั้นตอนยูเนสโก

ชู “แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” มรดกโลก ก.พ. 66 เสร็จสิ้นขั้นตอนยูเนสโก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยระหว่างเปิดโครงการซ่อมแซมทุ่นจอดเรือและเก็บขยะใต้ท้องทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ว่า ทส.กำลังดำเนินการเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัด รวมทั้งหมด 1,817,500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นำเสนอ 724,719 ไร่ พื้นที่กันชน 1,092,781 ไร่ 1.จ.ระนอง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 2.จ.พังงา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเมือง 3.จ.ภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (บางส่วน) ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารและข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อยูเนสโก คาดว่าจะรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน ก.พ.2566 ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมทั่วโลกเข้ามาสัมผัสธรรมชาติมากขึ้น แต่พื้นที่จะต้องมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก ขณะนี้ได้จัดส่งเอกสารนำเสนอให้ศูนย์มรดกโลก จากนั้นในเดือน พ.ย.นี้ ศูนย์มรดกโลกจะแจ้งผลการตรวจความครบถ้วนของเอกสารนำเสนอ และในเดือน ธ.ค.จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบร่างเอกสารนำเสนอ จากนั้นเดือน ม.ค.2566 จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบร่างเอกสาร และวันที่ 1 ก.พ.2566 จัดส่งเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์ให้ศูนย์มรดกโลก

อธิบดีกรมอุทยานฯกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน กรมอุทยานฯจะดำเนินการบริหารจัดการในพื้นที่อุทยานทางทะเล 26 แห่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งการป้องกันและปราบปราม การลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูปะการังด้วยวิธี Coral Propagation การติดตามสถานภาพและการฟื้นตัวของปะการัง การลดปริมาณขยะทะเล ซึ่งในอุทยานทางทะเล 26 แห่งลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มี 218,641.18 กิโลกรัม ปี 2565 มี 145,562.14 กิโลกรัม ซึ่งผลการฟื้นฟูทรัพยากรและการบริหารจัดการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทาง ทะเล ทำให้เจอสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ 6 ประเภท คือ พะยูน เต่าทะเล วาฬ โลมา ฉลาม และกระเบน จำนวนทั้งหมด 738 ตัว.

คุณกำลังดู: ชู “แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” มรดกโลก ก.พ. 66 เสร็จสิ้นขั้นตอนยูเนสโก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด