ชะล่าใจไม่ได้ ไทยยังติดโควิด เฉลี่ยวันละ 416 ราย ตายเพิ่ม 58 คน

ชะล่าใจไม่ได้ ไทยยังติดโควิด เฉลี่ยวันละ 416 ราย ตายเพิ่ม 58 คน วันที่ 10 ตุลาคม  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย รายสัปดาห์ โดยล่าสุด สัปดาห์ที่ 40 ระหว่าง...

ชะล่าใจไม่ได้ ไทยยังติดโควิด เฉลี่ยวันละ 416 ราย ตายเพิ่ม 58 คน

ชะล่าใจไม่ได้ ไทยยังติดโควิด เฉลี่ยวันละ 416 ราย ตายเพิ้ม 58 คน

วันที่ 10 ตุลาคม  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย รายสัปดาห์ โดยล่าสุด สัปดาห์ที่ 40 ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) 2,915 คน เฉลี่ยวันละ 416 คน โดยขณะนี้ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน จำนวน 2,461,612 คน สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ในสัปดาห์ที่ 40 มีจำนวน 58 คน เฉลี่ยวันละ 8 คน ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,131 คน ขณะที่ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 410 คน และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 225 คน

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน ล่าสุด สะสม 142,726 ,489 โดส โดยฉีดเพิ่มขึ้น 5,888 โดส
แบ่งเป็น ฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม จำนวน 57,014,752 โดส ร้อยละ 81.97
ฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม จำนวน 53,499,963 โดส ร้อยละ 76.92 และฉีดอย่างน้อย 3 เข็มจำนวน 32,211,774 โดส

คุณกำลังดู: ชะล่าใจไม่ได้ ไทยยังติดโควิด เฉลี่ยวันละ 416 ราย ตายเพิ่ม 58 คน

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด