จุลินทรีย์..ทางเลือกแก้ปุ๋ยแพง ระยองปูพรมนำร่องในสวนยาง

ยุคข้าวของพาเหรดแพง โดยเฉพาะปุ๋ยปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร โดยไม่กระทบต่อพืชผล แทบจะทุกคนเห็นตรงกัน “จุลินทรีย์” เป็นคำตอบสุดท้ายที่พอพึ่งพิงได้ในยามนี้

จุลินทรีย์..ทางเลือกแก้ปุ๋ยแพง ระยองปูพรมนำร่องในสวนยาง

ยุคข้าวของพาเหรดแพง โดยเฉพาะปุ๋ยปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร โดยไม่กระทบต่อพืชผล...แทบจะทุกคนเห็นตรงกัน “จุลินทรีย์” เป็นคำตอบสุดท้ายที่พอพึ่งพิงได้ในยามนี้ เพราะถือเป็นตัวย่อยสลายชั้นดี ถ้าใช้ถูกตัวจะสามารถลดการใช้ปุ๋ย และเพิ่มผลผลิต

“เราศึกษาเรื่องจุลินทรีย์มาพอสมควร หลังได้รับนโยบายหาแนวทางให้เกษตรกรลดต้นทุนทำให้ทราบว่าการที่เติมปุ๋ยเคมีไปมากๆ นอกจากจะสิ้นเปลืองแล้ว พืชยังเอาไปใช้จริงได้แค่ครึ่งเดียว เพราะดินโดยทั่วไปมักขาดจุลินทรีย์ไปย่อยสลาย เนื่องจากความร้อน ดินเป็นกรด การพลิกหน้าดินบ่อย หรือสารเคมีต่างๆไปกำจัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในดิน ขณะที่หากเจอจุลินทรีย์ไม่ดีที่แข็งแรงกว่า จุลินทรีย์ดีก็จะกลายเป็นตัวไม่ดีตามไป ฉะนั้น เมื่อใช้จุลินทรีย์ตัวดีจะส่งผลให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ อันจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวให้เกษตรกรได้ นอกจากประหยัดเงินค่าปุ๋ยแล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

เด่นชัย ชุมผอม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาแกลง จ.ระยอง อธิบายถึงข้อดีของจุลินทรีย์ ตัวเลือกอันดับหนึ่งในยามปุ๋ยแพง เพราะต้องยอมรับว่าเกษตรกรบ้านเรา รวมถึงชาวสวนยางมักใส่ปุ๋ยเกินความต้องการของพืช ปุ๋ยจึงสะสมในดินเท่ากับอายุต้นยางขณะที่ยาหรือสารเคมีต่างๆที่ใช้กับยางก็สะสมไม่ต่างจากปุ๋ยขณะที่จุลินทรีย์ตัวดีถูกบั่นทอนลงทุกวัน จากหลากหลายสาเหตุดังที่กล่าวมา

ผอ.กยท.แกลงกล่าวต่อไป...แม้เราจะทราบประโยชน์ของจุลินทรีย์เป็นอย่างดี แต่ปัญหาคือจะมีจุลินทรีย์ตัวไหนมีประสิทธิภาพสูงแข็งแรงพอจะสู้จุลินทรีย์ตัวไม่ดีที่อยู่ตามธรรมชาติได้ รวมถึงต้านทานความร้อน ย่อยสลายปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฉะนั้น จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง กยท. สาขาแกลง สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บ.จีเนกซ์ ดำเนินโครงการฟื้นฟูรายได้ชาวสวนยาง ฝ่าวิกฤติปุ๋ยแพงขึ้น โดยจะนำร่องใช้ในสวนยาง อ.แกลง ก่อนขยายผลต่อไป

ด้านจิรสุดา ภาศิรินนท์ ประธานบริหารบริษัท จีเน็กซ์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร ขยายความถึงจุลินทรีย์เพิ่มเติม...ดินแข็ง ดินเสีย ดินเป็นกรด ดินที่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชมานาน มีปุ๋ยและสารเคมีตกค้างสะสมในดินมาก หรือแม้แต่ดินที่มีธาตุอาหารสะสมในดินมาก อุดมไปด้วยธาตุอาหารพืช แต่พืชเอาไปใช้ไม่ได้ นั่นเพราะขาดตัวย่อยสลายอย่างจุลินทรีย์ที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพสูง ฉะนั้น เมื่อได้ตัวย่อยสลายทั้งอินทรียวัตถุ อนินทรียวัตถุให้กลายเป็นธาตุอาหาร ที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดินก็จะกลับมาสมบูรณ์ อุดมด้วยธาตุอาหารพืช ดินโปร่ง ร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดี รวมถึงการช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศให้ดินและพืช ให้พืชนำธาตุไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์ได้

“จุลินทรีย์ตามธรรมชาติ จุลินทรีย์ทั่วไป หรือหมักเอง มักแข็งแรงไม่พอ เจออากาศร้อนเกินไปตาย เจอสารเคมีตาย ดินเป็นกรดตาย เจอเชื้อโรคในดินก็สู้ ไม่ได้ ลงดินไปเจอจุลินทรีย์ไม่ดี ก็กลายเป็นจุลินทรีย์ไม่ดีตามไปด้วยทีมวิจัยของเราจึงใช้เวลากว่า 5 ปี พัฒนาจุลินทรีย์บาซิลลัสประสิทธิภาพสูงแข็งแรง เปลี่ยนดินเสีย ดินแข็ง ดินตายให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพืชทนความร้อนได้ถึง 100 ํC ทนกรดเข้มข้นถึงระดับ pH1 ทนสารเคมี และสามารถย่อยสลายสารเคมีรวมถึงปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินได้ โดยฉีดพ่นบริเวณโคนต้นและดินรอบโคนต้นรัศมีกว้างเท่าพุ่มใบให้ชุ่ม เดือนแรกฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนที่ 2 ฉีดพ่น 2 ครั้ง ทุก 15 วัน ตั้งแต่เดือนที่ 3 ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง จะมีค่าเท่ากับใช้ปุ๋ยคุณภาพสูงเกือบ 2 ลูก ใส่ให้ต้นไม้”

ปัจจุบันจุลินทรีย์ตัวนี้มีเอกสารใบรับรองจุลินทรีย์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และอยู่ระหว่างจดอนุสิทธิบัตร.

กรวัฒน์ วีนิล

คุณกำลังดู: จุลินทรีย์..ทางเลือกแก้ปุ๋ยแพง ระยองปูพรมนำร่องในสวนยาง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด