โจทย์ยากสื่อดั้งเดิมโกยงบโฆษณา ทีวี-วิทยุ-สิ่งพิมพ์ ไม่โต ยัง “ติดลบ”

เมื่อเม็ดเงิน “โฆษณา” มีเท่าเดิม หรืออาจลดลงบ้าง จากการที่แบรนด์สินค้าและบริการ “เบรกงบ” ชะลอการใช้จ่ายจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามความขัดแย้ง ข้าวของราคาแพง และกำลังซื้อผู้บริโภคอ่อนตัว

โจทย์ยากสื่อดั้งเดิมโกยงบโฆษณา  ทีวี-วิทยุ-สิ่งพิมพ์ ไม่โต ยัง “ติดลบ”

เดือนมิถุนายน 2565 นีลเส็น รายงานภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีมูลค่า 9,889 ล้านบาท เติบโต 13.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ 6 เดือนแรก(ม.ค.-มิ.ย.65) มูลค่าตลาดอยู่ที่ 58,365 ล้านบาท เพิ่มขึ่น 8.11% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

เจาะลึกประเภทสื่อช่วง 6 เดือนแรก เงินสะพัดดังนี้ ทีวี มูลค่า 31,743 ล้านบาท ลดลง 1.09% สื่อวิทยุ 1,579 ล้านบาท ลดลง 0.06% และสื่อสิ่งพิมพ์ 1,451 ล้านบาท ลดลง 5.1% โดย 3 สื่อดั้งเดิม ยังเผชิญความยากลำบากในการชิงเม็ดเงินโฆษณา สวนทางกับสื่อใหม่ที่เติบโตขึ้น และเม็ดเงินโฆษณาเติบโตแบบ “เขียวยกแผง” ต่อเนื่อง

สำหรับสื่ออินเตอร์เน็ต มีมูลค่า 13,520 ล้านบาท เติบโต 15.24% สื่อโฆษณานอกบ้านและสื่อเคลื่อนที่ 6,138 ล้านบาท เติบโต 24.28% สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 3,511 ล้านบาท เติบโต 97.03% สื่อในห้าง 423 ล้านบาท เติบโต 27.03%

ส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้จ่ายเงินสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 9,868 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% กลุ่ม Media & Marketing 2,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% ค้าปลีกและร้านอาหาร 5,914 ล้านบาท เติบโต 3% กลุ่มการเงิน 1,988 ล้านบาท เติบโต 4% เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่ใช้จ่ายใน “แดนลบ” ได้แก่ กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง(Personal Care & Cosmetic)มูลค่า 7,341 ล้านบาท ลดลง 7% กลุ่มยานยนต์ 2,896 ล้านบาท ลดลง 7% กลุ่มของใช้ในครัวเรือน 1,912 ล้านบาท ลดลง 15% โทรคมนาคมและการสื่อสาร 1,537 ล้านบาท ลดลง 20% เป็นต้น

ส่วน 3 ยักษ์ใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้จ่ายงบโฆษณาสูงสุด ยังคง “ชะลอ” เม็ดเงิน โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด มูลค่า 1,773 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 35% บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด มูลค่า 1,493 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3% และบริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด(พีแอนด์จี) มูลค่า 1,037 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12%

คุณกำลังดู: โจทย์ยากสื่อดั้งเดิมโกยงบโฆษณา ทีวี-วิทยุ-สิ่งพิมพ์ ไม่โต ยัง “ติดลบ”

หมวดหมู่: เศรษฐกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด