"จุรินทร์" อวยพรปีใหม่-มอบนโยบาย กฟก.สั่งบรรลุ 3 เป้าหมายกองทุนฯ

"จุรินทร์" อวยพรปีใหม่-มอบนโยบาย กฟก.สั่งบรรลุ 3 เป้าหมายกองทุนฯ

กฟก.เข้ารับนโยบาย "จุรินทร์" พร้อมอวยพรปีใหม่ ขอบคุณที่เสียสละทุ่มเททำงานตลอดทั้งปี-ขอเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศต่อไป สั่งเร่ง 3 เป้าหมายกองทุนฯ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 นายสไกร พิมพ์บึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกอบด้วย นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการหนี้ฯและรองประธานกรรมการหนี้ฯ นายสมศักดิ์ โยอินชัย นางนิสา คุ้มกอง นายดรณ์ พุมมาลี รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วน ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 13 หน่วยงาน เข้าร่วมรับนโยบายการทำงาน พร้อมอวยพรปีใหม่

โดย นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่เสียสละทุ่มเททำงานมาตลอดทั้งปี และขอให้เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ บรรลุตามภารกิจและเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูฯที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร และด้านการบริหารงานสำนักงาน

"ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ตนขออวยพรจตุรพิธพรให้กับทุกคนที่เป็นพลังส่วนตน เป็นพลังให้กับร่างกายจิตใจ เพราะมีจตุรพิธพรนี้มีความหมายถึง พร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ขอให้ทั้ง 4 พรนี้อยู่กับทุกท่าน และนอกเหนือจากนี้ขอให้ทุกท่านสมปรารถนาดั่งที่ตั้งใจไว้ในทุกประการ"นายจุรินทร์ กล่าว

คุณกำลังดู: "จุรินทร์" อวยพรปีใหม่-มอบนโยบาย กฟก.สั่งบรรลุ 3 เป้าหมายกองทุนฯ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด