จ่อดันไทยเป็น Medical Hub หลัง 3 จ.ติดอันดับระบบสาธารณสุขมีคุณภาพที่สุด

นายกรัฐมนตรี ยินดีระบบสาธารณสุขไทยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าเป้าหมายการเป็น Medical Hub ในภูมิภาค

จ่อดันไทยเป็น Medical Hub หลัง 3 จ.ติดอันดับระบบสาธารณสุขมีคุณภาพที่สุด

นายกรัฐมนตรี ยินดีระบบสาธารณสุขไทยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าเป้าหมายการเป็นMedical Hub ในภูมิภาค

วันที่ 13 ก.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดีที่ 3 จังหวัดในประเทศไทยติด 10 ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบสาธารณสุข (healthcare) โดยรวมที่มีคุณภาพที่สุด ในช่วงกลางปี 2022

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เว็บไซต์ Numbeo ที่มีฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพและระบบสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้จัดอันดับเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบสาธารณสุขโดยรวมที่ดีที่สุดในช่วงกลางปี 2022 (South-Eastern Asia: Health Care Index by City 2022 Mid-Year) ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้อันดับ 1 มีระบบสาธารณสุขดีที่สุด ในขณะที่กรุงเทพฯ และพัทยา ได้อันดับ 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งดัชนีระบบสาธารณสุขนี้เป็นการประมาณคุณภาพโดยรวมของระบบการดูแลสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ แพทย์ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ อ้างอิงจากการสำรวจจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จากการสำรวจพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติ เนื่องจากค่าครองชีพต่ำ มีความสะดวกสบาย วัฒนธรรม มีชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ และมีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาไม่สูง ซึ่งการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำในเชียงใหม่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าหากเทียบการรักษาแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลในต่างประเทศ

“นายกรัฐมนตรียินดีที่ระบบสาธารณสุขไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มการจ้างงาน เชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ การลงทุนจากภาคเอกชนที่มีความพร้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนอย่างบูรณาการ ตลอดจน บุคลากรด้านการแพทย์ทุกคนที่มีส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการสาธารณสุข และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก” นายธนกร กล่าว.

คุณกำลังดู: จ่อดันไทยเป็น Medical Hub หลัง 3 จ.ติดอันดับระบบสาธารณสุขมีคุณภาพที่สุด

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด