ด่วนที่สุด "ประยุทธ์" ขอลากิจตั้งแต่บ่ายโมง (วันนี้) คาดไปร่วมงาน รทสช.

ด่วนที่สุด "ประยุทธ์" ขอลากิจตั้งแต่บ่ายโมง (วันนี้) คาดไปร่วมงาน รทสช.

ด่วนที่สุด! สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะลากิจในวันที่ 9 ม.ค. 2566 นี้ ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป คาดเพื่อป้องกันผิดกฎหมายใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเรื่องเตรียมเลือกตั้ง

วันที่ 9 ม.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะลากิจในวันที่ 9 ม.ค. 2566 นี้ ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด!

เรื่อง นายกรัฐมนตรีขอลากิจ

เรียน รัฐมนตรีทุกท่าน

ด้วยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะลากิจ ในวันจันทร์ที่9 มกราคม2566 ตั้งแต่เวลา13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้อ41

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐจารี อนันตศิลป์) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คุณกำลังดู: ด่วนที่สุด "ประยุทธ์" ขอลากิจตั้งแต่บ่ายโมง (วันนี้) คาดไปร่วมงาน รทสช.

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด