ดอยคำ นำเยาวชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำช่วยชุมชน

ดอยคำ นำเยาวชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำช่วยชุมชน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด   เปิดเผยว่า ปัจจุบันการศึกษาในระดับป...

ดอยคำ นำเยาวชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำช่วยชุมชน

ดอยคำ นำเยาวชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำช่วยชุมชน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด   เปิดเผยว่า ปัจจุบันการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นนักพัฒนาอาสาเพื่อสังคมของเยาวชนไทยให้มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละและการมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดไว้ในหลักสูตร ให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะของอาสาสมัคร ดังนั้น จึงจัดกิจกรรม เยาวชนหัวใจดอยคำ นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ร่วมทำฝายดอยคำ ที่ฝายต้นน้ำชุมชนบ้านยาง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551 รวมระยะเวลาดำเนินการกว่า 16 ปี สร้างฝายชะลอน้ำช่วยชาวบ้านไปแล้ว กว่า 1,500-2,000 ฝาย

นายพิพัฒพงศ์ กล่าวต่อว่า การทำฝายจะมีชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดอยคำเป็นกำลังหลัก ทำหน้าที่ปลูกฝังจิตอาสาให้กับเยาวชน ซึ่งแต่ละปีจะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 ราย สำหรับปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทำฝายรวม 22 ราย แบ่งเป็นเยาวชนพื้นที่ 18 ราย จาก 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนรัตนเอื้อวิทยา โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1 โรงเรียนฝางอุปถัมภ์ โรงเรียนรังษีวิทยา และโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพฝาง และเยาวชนจิตอาสา จากกรุงเทพฯ จำนวน4 ราย โดยนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทำฝาย ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาจะได้รับหนังสือรับรองบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

“เด็กที่มาร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้การทำฝาย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ชุมชน สำหับฝายดอยคำ เป็นฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราว ทำจากไม้ไผ่ ถูกออกแบบเพื่อความแข็งแรงคงทน ทำหน้าที่ขะลอน้ำในระยะยาวได้ แม้ไม้ไผ่จะผุพังไปแล้ว มีอายุการใช้งาน 1-2 ปี ไม่ทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”นายพิพัฒพงศ์ กล่าว

ตัวแทนเยาวชนจิตอาสา กล่าวว่า พวกตนเรียนอยู่ชั้นม.4 เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมทำฝายชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะหลังฝนตกน้ำบนภูเขาจะไหลลงไปในหมู่บ้าน ทำให้เกิดน้ำท่วม แต่ถ้ามีฝายก็จะช่วยชะลอน้ำ แก้ปัญหาได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมอาสา ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ผ่านมาโรงเรียนส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เป็นมัคคุเทศก์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆ ในพื้นที่

ขณะที่ น้องพิณแพง ด.ญ.ศินาถ สารภิรมย์ อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จ.ปัตตานี ที่ใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาร่วมทำฝาย เล่าให้ฟังว่า วันนี้ได้ตอกไม้ไผ่เผื่อทำฝาย โดยมีพี่ๆ จิตอาสามาช่วยสอน และได้ลำเรียงหญ้าแฝกเพื่อมาทำเป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดิน
แม้อากาศจะร้อน แต่สนุกดี ชอบที่ได้มาช่วยกัน และได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ หลายคน

คุณกำลังดู: ดอยคำ นำเยาวชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำช่วยชุมชน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด