ฝ่ายค้านจ่อขอเปิดประชุมวิสามัญปมกราดยิงหนองบัวลำภู ยื่นได้หากเข้าชื่อถูกต้อง

ฝ่ายค้านจ่อขอเปิดประชุมวิสามัญปมกราดยิงหนองบัวลำภู ยื่นได้หากเข้าชื่อถูกต้อง

“หมอสุกิจ” แจง พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญกรณีโศกนาฏกรรมกราดยิงหนองบัวลำภูเข้าสู่การพิจารณา ชี้ หากเข้าชื่อถูกต้อง ประธานรัฐสภายินดีนำความกราบบังคมทูลในโอกาสที่เหมาะสม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวที่อาคารรัฐสภา ถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้แถลงข่าวว่าจะร่วมกันเข้าชื่อขอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อนำปัญหากรณีโศกนาฏกรรมกราดยิงหนองบัวลำภู เข้าสู่การพิจารณา ขณะเดียวกันก็มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ออกมาแถลงข่าว ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งที่กล่าวว่า อยู่ที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ ความหมายคืออยู่ที่ นายชวน พิจารณาว่าสมควรจะเปิดสมัยวิสามัญหรือไม่นั้น เกรงจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และนำไปสู่การกล่าวหากันในภายหลังได้

ในเบื้องต้นขอยกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ในมาตรา 123 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 2 สภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูล และลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากมาตรา 123 ประธานรัฐสภาไม่มีหน้าที่และอำนาจที่จะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรให้มีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญแต่ประการใด แต่หากมีการเข้าชื่อกันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ คือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ทำหน้าที่ได้ 244 คน และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ทำหน้าที่ได้ 477 คน จำนวนสมาชิกทั้ง 2 สภารวมกันคือ 721 คน จำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ คือ 241 คน อย่างไรก็ตาม หากมีการลงชื่อถูกต้อง ประธานรัฐสภายินดีที่จะนำความกราบบังคมทูลในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป.

คุณกำลังดู: ฝ่ายค้านจ่อขอเปิดประชุมวิสามัญปมกราดยิงหนองบัวลำภู ยื่นได้หากเข้าชื่อถูกต้อง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด