ไฟไหม้บ่อขยะดงสีบู อำนาจเจริญ พบเหตุ จากการเผาเอาลวดทองแดง

ไฟไหม้บ่อขยะดงสีบู อำนาจเจริญ พบเหตุ จากการเผาเอาลวดทองแดง

ไฟไหม้บ่อขยะดงสีบู อำนาจเจริญ พบเหตุ จากการเผาเอาลวดทองแดง

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อฺธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะดงสีบู ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เมื่อค่ำวันที่ 5 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นบ่อฝังกลบขนาดใหญ่ที่สุดของ จ.อำนาจเจริญ ในพื้นที่ 95 ไร่ โดยนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์อำนวยการควบคุมสถานการณ์ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และควบคุมเพลิง ในส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในพื้นที่โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากควันไฟ และมลพิษทางน้ำ ที่เกิดจากรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ แล้วไหลออกสู่ภายนอก

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริเวณบ่อฝังกลบขยะ มีค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ อยู่ในช่วง 0.4-0.8 ส่วนในล้านส่วน สำหรับพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงในระยะ 2-3 กิโลเมตร มีค่า 0.1-0.2 ส่วนในล้านส่วน ค่าไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีค่า 0.5 ส่วนในล้านส่วน จึงได้ประสานให้จังหวัดเร่งดำเนินการควบคุมบริเวณจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามจากกระแสลมที่แรงจะช่วยเจือจางความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ลงได้ และได้ให้คำแนะนำกับประชาชนบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และถ้ามีอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์
(มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป กำหนดค่ามาตรฐานไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.17 ppm และยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับไฮโดรเจนไซยาไนด์ แต่ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ขีดจำกัดการรับสัมผัสทั้ง 2 สาร ยังอยู่ในระดับไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสุขภาพอนามัย)

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า จากสาเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเกิดจากคนเก็บขยะคัดแยกของเก่าเผาซากสายไฟเพื่อเอาทองแดงบริเวณใกล้บ่อขยะ ประกอบกับมีลมแรงทำให้มีไฟลุกลามไปบ่อขยะ คพ. ขอเน้นย้ำกับทุกฝ่าย ทั้งผู้เก็บขยะ ผู้คัดแยกซากผลิตภัณฑ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ ต้องกำชับและเฝ้าระวังไม่ให้มีการเผาขยะ เผาซากสายไฟ เผาซากเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเอาวัสดุที่มีค่าไปขาย รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผา เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง PM2.5 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ก๊าซฟอสจีน สารไดออกซิน และอาจลุกลามเป็นไฟไหม้บ่อขยะได้

ผู้เผาสายไฟจะมีความผิดในหลายกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ และผู้ที่รับซื้ออาจมีความผิดที่สนับสนุนการกระทำความผิด ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและมาร่วมมือกันในการป้องกันและควบคุมการคัดแยกขยะ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม นายปิ่นสักก์ กล่าว

คุณกำลังดู: ไฟไหม้บ่อขยะดงสีบู อำนาจเจริญ พบเหตุ จากการเผาเอาลวดทองแดง

หมวดหมู่: ข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด