GISTDA เปิดภาพดาวเทียม ‘ป่าโมก อ่างทอง-บางบาล อยุธยา’ น้ำท่วมชุมชน-พื้นที่เกษตรแล้ว

GISTDA เปิดภาพดาวเทียม ‘ป่าโมก อ่างทอง-บางบาล อยุธยา’ น้ำท่วมชุมชน-พื้นที่เกษตรแล้ว

GISTDA เปิดภาพดาวเทียม อ่างทอง-อยุธยา น้ำท่วมชุมชน-พื้นที่เกษตรแล้ว

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) ของวันที่ 10 ตุลาคม บริเวณพื้นที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ล่าสุดพบว่าระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านทั้ง 2 จังหวัด ได้แผ่ขยายไปยังชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง โดยเฉพาะตามแนวริมตลิ่ง ริมลำน้ำสายหลักสายรอง ให้เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

คุณกำลังดู: GISTDA เปิดภาพดาวเทียม ‘ป่าโมก อ่างทอง-บางบาล อยุธยา’ น้ำท่วมชุมชน-พื้นที่เกษตรแล้ว

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด