"หมอยง" เผย 8 อาการโรค "โควิด-19" เปลี่ยนไปจากเดิม ยังมีบางกลุ่มเสี่ยงสูง

"หมอยง" เผย 8 อาการโรค "โควิด-19" เปลี่ยนไปจากเดิม ยังมีบางกลุ่มเสี่ยงสูง

หมอยง เผยลักษณะอาการของโรคโควิด-19 ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ชี้แม้มีแนวโน้มระบาดตามฤดูกาล แต่กลุ่ม 608 และเด็กเล็กยังเสี่ยงสูง

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง โควิด-19 อาการของโรคเปลี่ยนไปจากเดิม ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่มีการระบาด

  1. ระยะฟักตัวของโรคสั้นลง จากการศึกษาในช่วงที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลตา กับสายพันธุ์โอมิครอน ระยะฟักตัวของโรคสั้นลง มาอยู่ที่ประมาณ 3 วันในระยะหลังนี้
  2. ความรุนแรงลงปอด ทำให้เกิดปอดบวม จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยยุคแรก สายพันธุ์อู่ฮั่น มีอัตราการลงปอดฉายภาพรังสีปอด จะมีฝ้าพบได้บ่อย แต่ในปัจจุบันการลงปอดลดน้อยลง หรือแปลว่า ความรุนแรงลดน้อยลง
  3. แต่เดิมอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส พบได้บ่อยมาก แต่ปัจจุบันนี้อาการดังกล่าวพบน้อยมาก
  4. อาการไข้แต่เดิมเราพบได้บ่อย จะเห็นว่าเราใช้หลักการตรวจอุณหภูมิ ในการตรวจกรองในสถานที่ต่างๆ ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้ เพราะในปัจจุบันนี้อาการไข้จะเป็นอยู่ 1-2 วัน และมีจำนวนมาก แค่เมื่อยเนื้อ เมื่อยตัว ไม่มีไข้
  5. อาการสำคัญขณะนี้คือ เจ็บคอมาก เหมือนมีอะไรบาด และมีอาการไอ เป็นอาการสำคัญของการอักเสบในลำคอ
  6. การติดต่อหรือแพร่กระจาย เกิดขึ้นได้ง่าย จะเห็นว่าเมื่อมีผู้ป่วยจะเป็นการติดทั้งครอบครัว เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม ในยุคแรกผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ ในระยะหลังนี้ เด็กจะมีอาการน้อยและสามารถกระจายโรคได้มาก
  7. การระบาดของโรคมีแนวโน้มไปตามฤดูกาลแบบไข้หวัดใหญ่ ในซีกโลกเหนือ เช่น ยุโรปและอเมริกา จะมีการระบาดมาก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูหนาว และประเทศซีกโลกใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จะมีการระบาดมากในฤดูหนาวเช่นกัน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน ไม่มีฤดูหนาวที่แน่ชัด การระบาดพบได้ตลอดทั้งปี แต่การระบาดมากจะเกิดในหน้าฝน ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน เช่นเดียวกับซีกโลกใต้ และจะเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่มากนักในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งต่างกับตอนแรกของการระบาดของ covid 19 ไม่เป็นฤดูกาล
  8. ไวรัสโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ แนวโน้มในอนาคตจึงทำให้เมื่อติดเชื้อ และสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีก แต่อาการของโรคมีแนวโน้มลดลง ความสำคัญจึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น 608 วัคซีนที่ใช้จะต้องใช้ให้ตรงสายพันธุ์ที่คาดว่าจะเกิดมีการระบาด เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ และจะต้องให้ก่อนที่จะมีการระบาด เช่น ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และกลุ่มที่ควรรับวัคซีนอย่างยิ่งคือกลุ่ม 608 รวมทั้งเด็กเล็ก

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊กYong Poovorawan

คุณกำลังดู: "หมอยง" เผย 8 อาการโรค "โควิด-19" เปลี่ยนไปจากเดิม ยังมีบางกลุ่มเสี่ยงสูง

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด