หยุดยาว นักท่องเที่ยว แห่นั่งรถไฟลาว-จีนเที่ยวลาวจนต้องเพิ่มตู้โดยสาร

หยุดยาว นักท่องเที่ยว แห่นั่งรถไฟลาว-จีนเที่ยวลาวจนต้องเพิ่มตู้โดยสาร

หยุดยาว นักท่องเที่ยว แห่นั่งรถไฟลาว-จีนเที่ยวลาวจนต้องเพิ่มตู้โดยสาร

นักท่องเที่ยวไทยจากทั่วประเทศ แห่นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนและท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ช่วงวันหยุดยาว ส่งผลให้รถไฟฯลาว-จีน ต้องเพิ่มโบกี้รถไฟชั้น 2 ขึ้นอีกเท่าตัว จาก 8 โบกี้เป็น 16 โบกี้ โรงแรมในหลวงพระบางถูกจองจนเต็ม ในขณะที่ค่าเงินกีบลาวแข็งขึ้น

นางสุกานดา พันธุ์เสือ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า หลังจากทางการ สปป.ลาว และจังหวัดหนองคาย ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 3 ด่าน ให้บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ สามารถเดินทางเข้า-ออก ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 65 ที่ผ่านมา ก็เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านเข้า-ออก ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับมีการปรับมาตรการให้สามารถเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ให้สะดวกมากขึ้น คือมีพาสปอร์ต และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ก็สามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย เปิดเผยต่อไปอีกว่า จุดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปท่องเที่ยวช่วงนี้คือ จุดท่องเที่ยวที่รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน ผ่าน โดยเฉพาะที่ วังเวียง และที่หลวงพระบาง จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว เกือบทั้งหมดต้องการที่จะนั่งรถไฟ ทำให้ปกติโบกี้รถไฟชั้น 2 ที่นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวใช้บริการมากที่สุดต้องมีการเพิ่มจำนวนโบกี้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ที่ใช้บริการ ซึ่งปกติจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2–3 วัน เพื่อที่ทางรถไฟฯจะได้มีการจัดเตรียมโบกี้รถไฟตามจำนวนผู้โดยสารที่จองไว้ ในช่วงที่ผ่านมาที่มีวันหยุดยาวต่อกัน 3 วัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว โดยใช้เส้นทางรถไฟ มากขึ้นจากช่วงปกติทั่วไปถึงเท่าตัว ทำให้รถไฟลาว-จีน มีการเพิ่มโบกี้รถไฟชั้น 2 จาก 8 โบกี้เป็น 16 โบกี้ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่จองที่นั่งไว้ โบกี้ชั้น 2 หนึ่งโบกี้นั่งได้ 94 คน

สำหรับในช่วงวันหยุดยาว 13-17 กรกฎาคม นี้ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย เปิดเผย ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว โดยใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีนกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 65 ส่งผลให้รถไฟลาว-จีน มีการเพิ่มโบกี้รถไฟชั้น 2 จาก 8 โบกี้เป็น 16 โบกี้ เหมือนช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบว่าโรงแรมที่พักในหลวงพระบางถูกจองจนเต็ม และมีแนวโน้มว่าในช่วงวันหยุดยาวต่อจากนี้ไป ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการสอบถามบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดหนองคาย ที่ให้บริการนำเที่ยวใน สปป.ลาว ทำให้ทราบว่า โดยเฉลี่ยในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 100 คน ในช่วงวันหยุดยาวก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว สะดวกสบายมากขึ้น ขั้นตอนต่าง ๆ ก็น้อยลง คือมีพาสปอร์ต และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ก็สามารถเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว โดยใช้เส้นทางรถไฟฯลาว-จีนได้ ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเงินกีบอ่อนค่ามาก 520 – 550 กีบ/1 บาท จนทางรัฐบาล สปป.ลาว มีมาตรการออกมาหลายมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเงินกีบอ่อนค่า โดยเฉพาะมาตรการเข้มงวดร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา จนทำให้เงินกีบแข็งค่าขึ้น ขณะนี้จะอยู่ที่ 420 – 460 กีบ/ 1 บาท ซึ่งถือเป็นช่วงที่คนไทยเหมาะจะไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว เป็นอย่างมาก

คุณกำลังดู: หยุดยาว นักท่องเที่ยว แห่นั่งรถไฟลาว-จีนเที่ยวลาวจนต้องเพิ่มตู้โดยสาร

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด