เกษตรฯดึงระบบไอทีหนุนส่งออกตลาดจีน!

ในการประชุมคณะทำงานร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน (JTC SPS) ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto certificate) ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ

เกษตรฯดึงระบบไอทีหนุนส่งออกตลาดจีน!

โดยเป็นการพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านระบบ National Single window (NSW)ไปยังประเทศจีน เพื่อนำไปสำแดงที่ด่านนำเข้าสินค้าได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการปลอดโรค แมลงศัตรูพืช

ในปี 2564 กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน 409,279 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 784,259 ล้านบาท และในปี 2565 (ม.ค.- มิ.ย.) มีปริมาณการส่งออกผลไม้ไปจีน 577,132 ตัน มูลค่า 59,506 ล้านบาท และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผลไม้ส่งออกไปจีน จำนวน 17,566 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้การดำเนินการในระยะต่อไปกรมกรมวิชาการเกษตรจะประสานงานด้านเทคนิค เพื่อทดสอบ และให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชกับฝ่ายจีนต่อไป
“ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชของทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออก ลดขั้นตอนในการตรวจปล่อยสินค้าที่ประเทศจีน ลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารและสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าทั้งสองฝ่าย"
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (ระเบียบ 248) ซึ่งมีเงื่อนไขให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ก่อนจึงจะสามารถนำสินค้าเข้าประเทศ และได้ยกระดับการควบคุมการส่งออกผลไม้ไปจีน เป็นมาตรการ GMP Plus ไม่ให้มีเชื้อโควิด 19 ปนเปื้อน

คุณกำลังดู: เกษตรฯดึงระบบไอทีหนุนส่งออกตลาดจีน!

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด