“ข้าวเย็น” ดีต่อสุขภาพ-ช่วยคุมน้ำหนัก

เกาะติดการประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันนี้ (24 พ.ค.)

“ข้าวเย็น” ดีต่อสุขภาพ-ช่วยคุมน้ำหนัก

23.34 น. คสช. ออกคำสั่ง นางจรรยา สว่างจิตร/ นายชเยนทร์ คำนวณ/ นายพิชิต ชื่นบาน/ นางกาญจนา หงษ์เหิน/ น.ส.ณัชชานันท์ เครือชัย/ นางวิมลรัตน์ กุลดิลก ให้มารายงานตัวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557  เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมกองทัพบกเทเศวร์

21.40 น. คสช.ออกคำสั่ง นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ รายงานตัวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557  เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมกองทัพบกเทเศวร์

21.38 น. คสช.ออกคำสั่งย้าย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี และให้นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มาปฏิบัติหน้าที่แทน

21.10 น. คสช. ออกคำสั่ง นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส รายงานตัวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557  เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมกองทัพบกเทเศวร์

19.00 น. คสช. ได้ออกประกาศประกาศคำสั่งฉบับที่ 7, 8 และ 9 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีการโยกย้ายหลายตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น

คสช. ได้ออกประกาศคำสั่งฉบับที่ 7 ระบุว่า 1. ให้พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัชญาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน โดยยังคงเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2. ให้พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่วน คสช. ยังได้ออกประกาศคำสั่งฉบับที่ 8 ระบุว่า 1. ให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน
2. ให้พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คสช. ได้ออกประกาศคำสั่งฉบับที่ 9 อีกหนึ่งฉบับ ระบุว่า 1. ให้พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน
2. ให้พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณกำลังดู: “ข้าวเย็น” ดีต่อสุขภาพ-ช่วยคุมน้ำหนัก

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด