ขับเคลื่อนชุมชนประคองชีวิตระยะสุดท้ายใน กทม.

ขับเคลื่อนชุมชนประคองชีวิตระยะสุดท้ายใน กทม.

จากการเสวนานโยบาย “ปักหมุด Palliative Care ใน กทม.” การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การดูแลแบบประคับประคองในเมืองใหญ่ มีความท้าทายในปัจจุบัน เพราะใน กทม.ประชาชนมีสิทธิการรักษาซับซ้อนและหลายรูปแบบ ปัจจัยสำคัญคือการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนจบ เน้นการเข้าถึงชุมชนและบ้านที่ต้องมีสถานบริการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก แต่ใน กทม.ยังมีไม่ครอบคลุม ทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงเสนอให้สร้างเครือข่ายในชุมชนและเสริมกำลังให้ผู้ป่วยระยะท้าย ต้องวางระเบียบ กฎหมาย งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานที่ดีและเหมาะสม ต้องบรรจุให้อยู่ในหลักสูตรภาคบังคับของนักศึกษาแพทย์ ให้ได้เรียนรู้และเห็นแนวทางปฏิบัติว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาและต้องทำให้สังคมเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นหน้าที่ของทุกคน

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ระบบบริการสุขภาพของ กทม.ยังไม่มีรูปแบบโซนนิ่งการส่งต่อ กทม.เป็นครอบครัวเดี่ยว การดูแลแบบประคับประคองจะเกิดขึ้นใน กทม.ได้ ควรทำโซนนิ่งให้โรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายหรือให้ศูนย์สาธารณสุขแต่ละพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ทำหน้าที่เยี่ยมบ้าน วางระบบยาให้คนไข้เข้าถึง รวมถึงการใช้วิธีสื่อสารเพื่อดูแลคนไข้ระยะท้าย ให้รักษาตัวที่บ้านได้จนกว่าจะเสียชีวิต.

คุณกำลังดู: ขับเคลื่อนชุมชนประคองชีวิตระยะสุดท้ายใน กทม.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด