เครือข่ายลูกจ้างยื่นหนังสือนายกฯ จี้ต่อสัญญาพนักงานราชการ 1 หมื่นคน

เครือข่ายลูกจ้างยื่นหนังสือนายกฯ จี้ต่อสัญญาพนักงานราชการ 1 หมื่นคน
เครือข่ายลูกจ้างยื่นหนังสือนายกฯ จี้ต่อสัญญาพนักงานราชการ 1 หมื่นคน

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) และประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) นายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์ เลขาธิการ คปค. นายวสันต์ มหิงษา ประธานสมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย (สฮปท.) และคณะ เข้ายื่นหนังสือ เรื่อง ข้อเสนอการจ้างงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 ปี ในระดับปริญญาตรี ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องแทน พร้อมร่วมหารือประมาณ 1 ชั่วโมง

นายมนัส กล่าวว่า ตนและคณะได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือกลุ่มพนักงานราชการประมาณ 10,000 คน ที่กำลังจะหมดสัญญาจ้างงานในอีก 1 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดการจ้างงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้เสนอ ตามแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 โดยมีกำหนดบัญชีการจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น

“เนื่องจาก สพท., คปค. และ สฮปท. ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากลูกจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 ปี ในหลายหน่วยงานราชการ ซึ่งครบกำหนดการจ้างวันที่ 30 กันยายน 2565 ข้างต้นยังไม่สามารถหางานทำใหม่ได้ เพราะคนกลุ่มนี้ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเมื่อครบกำหนดการจ้าง ยังมีความประสงค์ที่จะให้ส่วนงานราชการที่เคยจ้างงานได้จ้างลูกจ้างซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจอีกต่อไป โดยขอให้ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีงานทำ ไม่ต้องตกงาน เพิ่มโอกาสให้มีการจ้างงานกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อบรรเทาอัตรากรว่างงานลดลงให้มีรายได้ประจำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวต่อไป” นายมนัส กล่าว

คุณกำลังดู: เครือข่ายลูกจ้างยื่นหนังสือนายกฯ จี้ต่อสัญญาพนักงานราชการ 1 หมื่นคน

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด