"เข้าพรรษา" ชาวบางปะอินแห่เทียนพรรษาทางน้ำสืบสานประเพณีท้องถิ่น

ก่อนถึง "วันอาสาฬหบูชา" และ "เข้าพรรษา" 13-14 กรกฎาคม 2565 นี้ ชาวบางปะอินแห่เทียนพรรษาทางน้ำ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่น

"เข้าพรรษา" ชาวบางปะอินแห่เทียนพรรษาทางน้ำสืบสานประเพณีท้องถิ่น

ก่อนถึง "วันอาสาฬหบูชา" และวัน "เข้าพรรษา" โดยวันนี้(12 กรกฎาคม 2565) นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำขบวนเรือพื้นบ้านกว่า 20 ลำ แห่ "เทียนพรรษา" ไปตามลำคลองคลองโพ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

"วันอาสาฬหบูชา" และวัน "เข้าพรรษา" 13-14 กรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งวันนี้ นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน และนายพะเนียด ผลภาพ นายกอบต.ตลิ่งชัน ได้ร่วมในขบวนเรือพื้นบ้านจำนวนกว่า 20 ลำ ที่ตกแต่งสวยงามด้วยดอกไม้และวัสดุธรรมชาติ นำ "เทียนพรรษา" จากชุมชน ต.ตลิ่งชัน และ ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา แห่ไปตามลำคลองบ้านคลองโพธิ์ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

โดยลำคลองบ้านคลองโพธิ์ เป็นลำคลองที่สวยงามสะอาด มีวิถีชีวิตของชาวบ้านริมสองฝั่งคลองที่ยังคงใช้น้ำจากลำคลองในการสัญจรและอุปโภคบริโภค รวมถึงการจับสัตว์น้ำมาประกอบอาชีพประมงและประกอบอาหาร

การแห่เทียนพรรษาของชาวบ้านทางน้ำไปตามลำคอลงโพเพื่อไปถวายเทียนพรรษา ที่วัดขนอนใต้ และวัดขนอนเหนือ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่ติดกับคลองบรรยากาศแห่เทียนพรรษาเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน ร้องเล่น ฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานทั้งผู้ใหญ่และเด็ก นับว่าเป็นกิจกรรมแรกที่ชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มกับจัดกิจกรรมได้ หลังจากที่ว่างเว้นการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมตามศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" และ "เข้าพรรษา" ที่ชุมชน ต.ตลิ่งชัน และ ต.คุ้งลาน

ข่าวโดย สุทธิพร กองสุทธิผล จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณกำลังดู: "เข้าพรรษา" ชาวบางปะอินแห่เทียนพรรษาทางน้ำสืบสานประเพณีท้องถิ่น

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด