เคาะทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานประชุมเอเปกครั้งที่ 29 ชนิดราคา 20 บาท

เคาะทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานประชุมเอเปกครั้งที่ 29 ชนิดราคา 20 บาท

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 ชนิดราคา 20 บาท กลางเหรียญมีพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 11 ต.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 พ.ศ....

โดยการจัดทำเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ และเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 พร้อมกับเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวทั่วไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว ด้วยรูปแบบที่ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวนไม่เกิน 1 ล้านเหรียญ โดยเหรียญมีลักษณะกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรแต่ละเหรียญจะมีส่วนผสมของนิกเกิลร้อยละ 25 ทองแดงร้อยละ 75 น้ำหนักเหรียญ 15 กรัม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร

ในส่วนของลวดลายนั้น รูปแบบด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

รูปแบบด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 เบื้องซ้ายมีเลขบอกราคา “๒๐” เบื้องขวามีข้อความว่า “บาท” ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๖๕” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย”

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า หลัง ครม. ได้เห็นชอบกฎกระทรวงฯ ครั้งนี้แล้ว ลำดับต่อไปจะดำเนินการส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกรมธนารักษ์จะดำเนินการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกต่อไป

คุณกำลังดู: เคาะทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานประชุมเอเปกครั้งที่ 29 ชนิดราคา 20 บาท

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด