ขนส่งอุทัยฯเช็กความพร้อม "รถโดยสาร" รองรับหยุดยาว วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา

ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี เตรียมความพร้อม "รถโดยสาร" ทุกเส้นทาง รองรับหยุดยาว 5 วัน ใน "วันอาสาฬหบูชา" และ "เข้าพรรษา"

ขนส่งอุทัยฯเช็กความพร้อม "รถโดยสาร" รองรับหยุดยาว วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กรณีมีวัน "หยุดยาว 5 วัน" นายปริญญา วรธำรง ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมรองรับผู้โดยสาร "วันอาสาฬหบูชา" และ "เข้าพรรษา" ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี

โดย นายปริญญา วรธำรง ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ช่วงก่อนหน้านี้รถโดยสารประจำทางทุกเส้นทางลดจำนวนรถที่วิ่งประจำลงไปมาก เนื่องจากราคาน้ำมันแพงขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดี คนทางน้อย วิ่งไปแล้วจึงไม่คุ้มทุน แต่ช่วงเทศกาลนี้ "วันอาสาฬหบูชา" และ "เข้าพรรษา" เราได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565

ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อกลับมายังภูมิลำเนาใน "วันอาสาฬหบูชา" และ "เข้าพรรษา" จึงได้จัดเตรียมรถโดยสารทุกเส้นทางเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร โดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพมหานคร หากรถที่วิ่งประจำไม่เพียงพอเราก็ได้เตรียมจัดรถเสริมที่ได้รับอนุญาตทั้งรับมาจากกรุงเทพมหานคร และเดินทางกลับจากอุทัยธานีไปกรุงเทพมหานคร โดยจะไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

สำหรับมาตรการที่กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญ ประกอบด้วย การจัดเตรียมรถและพนักงานขับรถที่มีความพร้อมให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน การตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารก่อนให้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ซึ่งรถโดยสารทุกคันที่นำออกมาให้บริการต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น มีการติดตั้ง GPS Tracking และสามารถส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ภายในรถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่วนพนักงานขับรถ ตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน สมุดประจำรถ เป็นต้น

ทั้งนี้หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ ผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนโดยเร็ว และต้องไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน อีกทั้งดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางด้วยรถโดยสารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดการบาดเจ็บรุนแรงกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง พร้อมติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

และในช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจส่งผลให้สภาพถนนและสภาพจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ ใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

ข่าวโดย สามสอ จันทรังษ์ จังหวัดอุทัยธานี

คุณกำลังดู: ขนส่งอุทัยฯเช็กความพร้อม "รถโดยสาร" รองรับหยุดยาว วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด