ครม.ไฟเขียว "นพ.โอภาส" นั่งปลัด สธ. แทน “นพ.เกียรติภูมิ” ที่กำลังจะเกษียณ

ครม.ไฟเขียว มีมติแต่งตั้ง "นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด สธ. แทน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ

ครม.ไฟเขียว "นพ.โอภาส" นั่งปลัด สธ. แทน “นพ.เกียรติภูมิ” ที่กำลังจะเกษียณ

ครม.ไฟเขียว ตั้ง “หมอโอภาส” นั่งปลัด สธ.แทน “นพ.เกียรติภูมิ” ที่จะเกษียณอายุราชการ

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ที่จะเกษียณอายุราชการ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.65 เป็นต้นไป ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอ สำหรับ นพ.โอภาส ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19

ประวัติ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

เกิดวันที่ 4 ธ.ค. 2507 จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เวชศาสตร์ป้องกัน,ระบาดวิทยา ได้รับการยกย่องชูเกียรติวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ,อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 63

สำนักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรือน, อบรมหลักสูตร Public Health Emergency Response Management US – CDC สหรัฐอเมริกา และอบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

ประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ชุมชน) บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล (ทั่วไป) อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,- อายุรแพทย์ โรงพยาบาล (ศูนย์) สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี,- ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี,-

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์, ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) , อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, กรรมการ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณกำลังดู: ครม.ไฟเขียว "นพ.โอภาส" นั่งปลัด สธ. แทน “นพ.เกียรติภูมิ” ที่กำลังจะเกษียณ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด