กปร.เผยเยาวชนสนใจนิทรรศการ ตามแนวพระราชดำริในรูปแบบ "Play and Learn"

กปร.เผยเยาวชนสนใจนิทรรศการ ตามแนวพระราชดำริในรูปแบบ "Play and Learn"

กปร.นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมงาน "Sustainability Expo 2022 (SX 2022)" มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" ซึ่งปิดฉากลงเรียบร้อยแล้ว 2 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนสนใจร่วมชมนิทรรศการรูปแบบ "Play and Learn" คึกคัก

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เปิดเผยว่า กปร.ได้นำนิทรรศการองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และความสำเร็จด้านต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปจัดแสดงที่งาน "Sustainability Expo 2022 (SX 2022)" มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN’s Largest Sustainability Exposition) ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" (SUFFICIENCY FOR SUSTAINABILITY) ซึ่งได้จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-2 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีองค์กรเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 50 องค์กร พร้อมวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ กว่า 100 คน รวมไปถึงเครือข่ายธุรกิจที่ยั่งยืนกว่า 200 ราย

โดยเฉพาะนิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปแบบ "Play and Learn" ที่เป็นการนำเสนอองค์ความรู้และความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ ในรูปแบบสื่อและอุปกรณ์มัลติมีเดียแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive Multimedia) เป็นการ์ตูนที่ผู้ใช้สามารถควบคุมและเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ตามความสนใจได้ ทำให้เกิดความสนุกในการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบที่ง่ายและน่าสนใจ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคสมัยปัจจุบัน โดยองค์ความรู้ต่างๆ ได้ถูกนำมาบรรจุไว้ในรถยนต์ (Mobile Unit) ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการผลิตสื่อและอุปกรณ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

นายนภัทร เจริญสุข นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดเผยภายหลังได้รับชมนิทรรศการองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริว่า นิทรรศการในรูปแบบมัลติมีเดียแบบนี้มีความน่าสนใจ และเข้าใจง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและการบริหารจัดการน้ำ ตลอดถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ วิธีการทำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้สัตว์น้ำเข้ามาวางไข่ ปู ปลา ได้มีที่อยู่อาศัย และเจริญเติบโตเกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ สามารถประกอบอาชีพทำประมงได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

"รถยนต์ (Mobile Unit) แบบนี้ถือว่ามีประโยชน์กับเยาวชนและน่าสนใจ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในหนังสือ เพราะเด็กบางคนอ่านหนังสืออาจจะเบื่อ แต่ถ้ามาดูนิทรรศการแบบนี้จะทำให้เพิ่มความน่าสนใจ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากขึ้น" นายนภัทร ระบุ

ด้าน ด.ญ.สุภัฏชกุล เจริญกิจชัยชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บอกว่า จากที่ได้ดูนิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปแบบ Play and Learn ซึ่งได้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาจากยอดเขา สู่ท้องทะเล" ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี ทำให้ได้รู้ถึงผลกระทบจากการทำประมงที่ผิดวิธีและได้รู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล

"ป่าชายเลนกับป่าบกที่ถูกทำลายไปนั้น เมื่อได้รับการฟื้นฟูจะมีประโยชน์มาก เช่น พะยูนที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็จะกลับคืนมา เพราะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ขึ้น มีสัตว์น้ำมากขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นที่อยู่และขยายพันธุ์ของปู กุ้ง หอย ป่าชายเลนมีประโยชน์ช่วยรักษาระบบนิเวศ ที่คนเราเคยทำลายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมช่วยสร้างแหล่งอาหาร ช่วยกันไม่ให้น้ำทะเลกัดเซาะ และการปลูกต้นไม้ช่วยยึดและป้องกันไม่ให้ดินพังทลาย และป้องกันน้ำท่วม อยากให้เพื่อนๆ เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไว้ตามแนวพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวทางไว้ให้ ท่านทรงมีความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพราะคนไทยจะไม่มีที่ทำกินหากธรรมชาติของประเทศถูกทำลายไปมากกว่านี้" ด.ญ.สุภัฏชกุล ระบุ

จากทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ สู่การพัฒนาอาชีพ เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาการประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานแนวทางการพัฒนา ได้ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบัน

เพื่อขยายผลการรับรู้สู่สังคมอย่างกว้างขวาง 4 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนขึ้น เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ โดยการจัดทำสื่อองค์ความรู้ ผลิตสื่ออุปกรณ์ที่เข้าใจง่าย ทันสมัย และเหมาะสมกับเยาวชนในแต่ละช่วงระดับชั้น เผยแพร่สู่เยาวชนในโรงเรียนเขตพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ศูนย์สาขา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ให้ได้รับความรู้ในรูปแบบ "Play and Learn" โดยผลิตสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนรู้ได้ ตามยุคสมัย บรรจุในรถยนต์ (Mobile Unit) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ยากลำบากได้

ทั้งนี้ ทั้ง 4 องค์กร ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในโครงการฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา.

คุณกำลังดู: กปร.เผยเยาวชนสนใจนิทรรศการ ตามแนวพระราชดำริในรูปแบบ "Play and Learn"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด