กรมชลประทานยันน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่เข้าเทศบาลนครรังสิต

กรมชลประทานยันน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่เข้าเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์แจ้งเตือนว่า กรมชลประทาน จะผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และจะเข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครรังสิตในไม่ช้านี้นั้นว่า เป็นความเข้าใจผิดและไม่เป็นความจริง

การปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในครั้งนี้ จะมีการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ตามศักยภาพของคลองที่รับได้

พร้อมกับระบายออกไปทางระบบชลประทานและคลองต่างๆ

– ทั้งคลองแนวขวาง(ลงสู่แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำบางปะกง)
– และแนวดิ่งฝั่งตะวันออกลงสู่ทะเลอ่าวไทยเป็นหลัก

ปริมาณน้ำตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่ได้ผ่านเข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครรังสิตแต่อย่างใด จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คุณกำลังดู: กรมชลประทานยันน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่เข้าเทศบาลนครรังสิต

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด