กรมแพทย์แผนไทยฯ จับมือเครือข่าย เดิน ถ.ข้าวสาร สร้างความเข้าใจใช้กัญชาถูกต้อง

กรมแพทย์แผนไทยฯ จับมือเครือข่าย เดิน ถ.ข้าวสาร สร้างความเข้าใจใช้กัญชาถูกต้อง
กรมแพทย์แผนไทยฯ จับมือเครือข่าย เดิน ถ.ข้าวสาร สร้างความเข้าใจใช้กัญชาถูกต้อง

วันนี้ (12 กรกฏาคม 2565) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ชนะสงคราม และ เทศกิจเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม กำชับ สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบันเทิง ในการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ที่บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร

นพ.ยงยศ กล่าวว่า สถานะกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และเศรษฐกิจชุมชน กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับประชาชนเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ แต่มีบางกลุ่มที่ไม่ใส่ใจ แสวงหาผลประโยชน์แบบผิดกฎหมาย

“ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ประกาศฉบับดังกล่าวได้มีสาระสำคัญแฝงอยู่ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.คุ้มครองกลุ่มเปราะบาง ไม่ให้เข้าถึงกัญชา กัญชง สารสกัด ไม่ว่าจะมีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาต ห้ามขายให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี, สตรีมีครรภ์, สตรีให้นมบุตร 2.เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้องค์ความรู้ จากกัญชาอย่างกว้างขวาง และ 3.ผู้ป่วยสามารถนำมากัญชามาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตามวัยอย่างปลอดภัยและเหมาะสมตามประกาศดังกล่าว จะสอดคล้องกับมาตรา 46 ที่อยู่ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เนื่องจากการศึกษา วิจัยและพัฒนา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์ ที่ได้รับการอนุญาตไปแล้ว ไม่มีเจตนารมณ์ ที่จะไปดำเนินการทางกฎหมายกับประชาชนโดยทั่วไป ที่มีกัญชาไว้ในครอบครองหรือนำมาใช้ประโยชน์ หากไม่ดำเนินการที่ขัดกับประกาศดังกล่าว” นพ.ยงยศ กล่าว

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า มั่นใจว่า กัญชาถือเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าควรแก่การคุ้มครองไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดจนเกิดความเสียหายกับคุณค่าของสมุนไพรดังกล่าว และไม่ต้องการที่จับกัญชามาขังกรงอีกต่อไป ล่าสุด กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดทำหนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติ ที่เข้าตัวยากัญชา ฉบับแรกของประเทศไทย ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ https://www.dtam.moph.go.th/E-Book/ptmk/ptmk-ganja/index.html

คุณกำลังดู: กรมแพทย์แผนไทยฯ จับมือเครือข่าย เดิน ถ.ข้าวสาร สร้างความเข้าใจใช้กัญชาถูกต้อง

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด