กรมสตรี จัดอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยแก้ความรุนแรงในครอบครัว

กรมสตรี จัดอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยแก้ความรุนแรงในครอบครัว

กรมสตรี จัดอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยแก้ความรุนแรงในครอบครัว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพกลไกชุมชน ในการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชน ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพฯ ว่า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สค.จึงได้จัดการอบรมนี้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 แต่เพียงอาจไม่รู้ ให้มีความรู้ ความเข้าใจความรุนแรงในครอบครัว เพื่อนำไปแชร์ต่อให้ชาวชุมชน ว่าความรุนแรงในครอบครัวคืออะไรบ้าง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และจะร่วมกันเฝ้าระวังได้อย่างไร

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า โดย สค.ได้ทยอยอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว 2 รุ่น ได้ไปแล้ว 100 กว่าคน แต่ทั้งนี้ ก็คงอบรมไม่ได้ทั้งหมด สค.จึงต้องมีสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสามารถส่งต่อผ่านระบบออนไลน์ ให้ความรู้ความเข้าใจนี้กระจายไปทั่วประเทศ อย่างที่แนะนำคือ เว็บไซต์เพื่อนครอบครัว ที่นอกจากให้ความรู้เข้าใจด้านนี้แล้ว ยังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผู้หญิง ครอบครัว หนี้สิน ความรุนแรงต่างๆ ได้

คุณกำลังดู: กรมสตรี จัดอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยแก้ความรุนแรงในครอบครัว

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด