กทม. จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิด "สนามรวมสุข" ให้เด็กได้เล่นจักรยานขาไถแห่งแรกในกทม.

กทม. จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิด "สนามรวมสุข" สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กแห่งแรกในสวนสาธารณะ กทม. ณ สวนวชิรเบญจทัศ

กทม. จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิด "สนามรวมสุข" ให้เด็กได้เล่นจักรยานขาไถแห่งแรกในกทม.

นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)ร่วมเป็นประธานเปิด"สนามรวมสุข"สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก(Balance Bike Park) แห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์และผู้แทนจากบริษัทจัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมกิจกรรมฯพร้อมกันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เปิดตัวกิจกรรม"1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา"เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร และธนาคารได้ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม "ผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก" ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตก่อสร้างสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (BalanceBikePark)เมื่อวันที่7ธันวาคม2564เพื่อก่อสร้างสนามจักรยานขาไถแห่งแรกภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครสำหรับเด็กอายุ2–5 ขวบพื้นที่2,670ตารางเมตร มีความกว้าง1.8–2 เมตรระยะทางประมาณ 383 เมตร ภายในสวนวชิรเบญจทัศซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครออกแบบภายใต้แนวคิด สวนแห่งครอบครัว บนพื้นที่ 375 ไร่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายสำหรับสมาชิกทุกเพศทุกวัยในครอบครัว

สนามจักรยานขาไถที่ก่อสร้างขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นสถานที่เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนสำหรับสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆรวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรเอกชนที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนรวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคมจึงได้ให้การสนับสนุนจัดสร้าง"สนามรวมสุข"สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กขึ้นเป็นแห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ขวบพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมน้ำใจนักกีฬารวมทั้งฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาจากอุปสรรคต่างๆและฝึกการทรงตัวออกแบบและจัดสร้างโดยบริษัทจัดการลู่ปั่นวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสนามลู่ปั่นจักรยาน"เจริญสุขมงคลจิต" บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามรวมสุขหรือสนามจักรยานขาไถแห่งนี้จะช่วยสร้างสีสันให้ผู้ใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศมีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันเป็นศูนย์รวมความสุขของครอบครัวภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นบนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ไทยพาณิชย์ ยังได้เปิดตัวกิจกรรม "1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีจิตอาสาของธนาคารร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ และอีกส่วนหนึ่งนำไปปลูกในที่พักอาศัยของตนเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ยืนต้นจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ต้น ภายใต้กิจกรรม "1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา"

ธนาคารมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบ 100,000 ต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกันปลูกต้นอินทนิลเพื่อเป็นที่ระลึกในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ธนาคารได้ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม "ผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก" ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

กทม. จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิด

คุณกำลังดู: กทม. จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิด "สนามรวมสุข" ให้เด็กได้เล่นจักรยานขาไถแห่งแรกในกทม.

หมวดหมู่: หุ้น-การเงิน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด