กทม.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร ‘พระองค์ภาฯ’ และทำบุญ ‘วัดคู่เมือง’ นิ...

กทม.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร 'พระองค์ภาฯ' และทำบุญ 'วัดคู่เมือง' นิมนต์สังฆาธิการ 460 วัด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มกราคม ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด...

กทม.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร ‘พระองค์ภาฯ’ และทำบุญ ‘วัดคู่เมือง’ นิ...

กทม.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร ‘พระองค์ภาฯ’ และทำบุญ ‘วัดคู่เมือง’ นิมนต์สังฆาธิการ 460 วัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มกราคม ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธี

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรและพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 กรุงเทพมหานครได้นิมนต์พระสังฆาธิการและเจ้าอาวาสวัดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 460 วัด ร่วมทำพิธี โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง นำคณะสงฆ์ และผู้ร่วมพิธี เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายชัชชาติกล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างวัดและ กทม.ว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวกรุงเทพฯ ที่มีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายพระประชวร และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม รักษา เผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับวัด ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นายชัชชาติกล่าวว่า กรุงเทพฯมีวัด จำนวน 460 วัด เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย 406 วัด ธรรมยุติกนิกาย 43 วัด อนัมนิกาย 7 วัด และจีนนิกาย 4 วัด วัดเป็นสถานที่สำคัญของบ้านเมืองเป็นสถานศึกษา แหล่งรวบรวมสรรพวิทยาการ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัด ในการแสดงบทบาทต่างๆ เป็นผู้นำทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมทางสังคมระดับประเทศ ด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ถือศีลอันบริสุทธิ์ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และเป็นผู้นำทางสติปัญญา พระสงฆ์จึงเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปในสังคม

นายชัชชาติกล่าวว่า ได้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง กทม. ในฐานะเมืองกับวัด จึงได้มีนโยบายให้ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ไปสำรวจด้านกายภาพ ความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างวัดกับ กทม.ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีผลสรุปการสำรวจด้านกายภาพจำแนกตามการบริหารจัดการตามนโยบาย “กรุงเทพฯ 9 ดี” ดังนี้

1.นโยบาย “ปลอดภัยดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง

2.นโยบาย “เดินทางดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่มีพื้นที่จอดรถยนต์/จักรยานยนต์

3.นโยบาย “สุขภาพดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่มีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง

4.นโยบาย “สร้างสรรค์ดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญประจำปี

5.นโยบาย “สิ่งแวดล้อมดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่มีจุดทิ้งขยะพอเพียง และมีการคัดแยกขยะ

6.นโยบาย “โครงสร้างดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

7.นโยบาย “บริหารจัดการดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด

8.นโยบาย “เรียนดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่มีการบรรยายธรรม/อบรมธรรมะให้กับประชาชน

9.นโยบาย “เศรษฐกิจดี” จากการสำรวจพบว่าวัดในพื้นที่กรุงเทพฯส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน

นายชัชชาติกล่าวว่า สำหรับความต้องการบูรณาการความร่วมมือกับ กทม.คือต้องการให้ กทม.ออกตรวจสุขภาพให้แก่พระลูกวัด ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดและพื้นที่โดยรอบ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด ตัดต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ช่วยจัดหาทุนการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีสำคัญ เทศกาล งานบุญต่างๆ ของวัด และให้มีการจัดพื้นที่วัดให้เป็นลานวัฒนธรรมชุมชน

นายชัชชาติกล่าวด้วยว่า โอกาสนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่พระสังฆาธิการปกครองคณะสงฆ์ในกรุงเทพฯ และผู้บริหาร กทม.จะได้ประสานความร่วมมือดำเนินงานด้านการส่งเสริม รักษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญในทุกๆ ด้าน ให้สมกับที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มี “วัดคู่เมือง”

คุณกำลังดู: กทม.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร ‘พระองค์ภาฯ’ และทำบุญ ‘วัดคู่เมือง’ นิ...

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด