กองทัพเรือ เตรียมกำลังรับมือมวลน้ำเหนือลง กทม. ทะเลหนุนช่วงเดือน ต.ค. 65

กองทัพเรือและ กทม.เตรียมกำลังรับมือกับมวลน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน ในช่วงเดือน ต.ค.65 ทั้งกำลังพล เครื่องมือในการอุด เสริม เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาต่างๆ และช่วยประชาชนทำคันกั้น สูบน้ำ

กองทัพเรือ เตรียมกำลังรับมือมวลน้ำเหนือลง กทม. ทะเลหนุนช่วงเดือน ต.ค. 65

กองทัพเรือและ กทม.เตรียมกำลังรับมือกับมวลน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน ในช่วงเดือน ต.ค. 65 ทั้งกำลังพล เครื่องมือในการอุด เสริม เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาต่างๆ และช่วยประชาชนทำคันกั้น สูบน้ำ

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2565 พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศบภ.ฐท.กท.) ได้เตรียมกำลังรับมือกับมวลน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน รวมไปถึงฝนจากร่องมรสุม ในช่วงเดือน ตุลาคม 2565 โดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและประสานกับ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ในการวิเคราะห์ ระดับน้ำ จากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ไปประสานข้อมูลน้ำกับทางเขต กับทางชุมชน เพื่อให้ทราบปัญหาจริงๆ ตลอดจน จัดทีมเดินเท้า ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยง ริมแม่น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่แม่นยำ มาวางแผน ในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ ในห้วงเดือนตุลาคม 2565


ในการป้องกันน้ำท่วมครั้งนี้ ศบภ.ฐท.กท. ได้ร่วมกับทาง กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ เขตบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ สนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในการอุด เสริม เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ซึ่งเป็นงานที่ยาก เนื่องจากพื้นที่เสี่ยงมีจำนวนมาก และ เกิดช่องโหว่ใหม่ขึ้นตลอดเวลา แต่ กองทัพเรือ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก และได้ระดมทรัพยากรจากหน่วยต่างๆ มาสนับสนุนทาง เขตต่างๆ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ไปประจำอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมต่างๆ ที่สำรวจไว้แล้ว ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ ซึ่งเป็นชุดที่มีขีดความสามารถ ทั้งในการทำคันกระสอบทราย สูบน้ำ ช่วยลำเลียงสิ่งของขึ้นที่สูง อพยพผู้ป่วย คนชรา การลำเลียงด้วยเรือท้องแบน รวมไปถึงการแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ แก่ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในจุดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติ

นอกจากนี้ กองทัพเรือ ยังได้จัดกำลังเสริม ทั้งยุทโธปกรณ์หนัก เครื่องผลักดันน้ำ รวมถึง กำลังพล ไว้อีกจำนวนมาก พร้อมตลอดเวลา ในการเข้าไปเสริมการปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชนได้โดยทันที เมื่อได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ

สำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณกำลังดู: กองทัพเรือ เตรียมกำลังรับมือมวลน้ำเหนือลง กทม. ทะเลหนุนช่วงเดือน ต.ค. 65

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด