ละเอียด อ่อนไหว ของ สงคราม ชิง ‘พื้นที่’ ในทาง ความคิด

ละเอียด อ่อนไหว ของ สงคราม ชิง ‘พื้นที่’ ในทาง ความคิด

คอลัมน์หน้า 3 : ละเอียด อ่อนไหว ของ สงคราม ชิง ‘พื้นที่’ ในทาง ความคิด

การเมือง คือ การชิง “พื้นที่” ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ “14 ตุลาคม” ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ “6 ตุลาคม”

ล้วนสัมพันธ์กับเรื่องของ “พื้นที่”

เมื่อเป็นเรื่องของ “พื้นที่” จึงแยกไม่ออกไปจากเรื่องของ “ความคิด” อันถือได้ว่าเป็นพรมแดนแห่ง “วัฒนธรรม”

จึงเห็นได้ถึงการถกเถียงในเรื่องของ “ประชาธิปไตย”

ถามว่าทำไมเมื่อ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เข้าไปอยู่ในสถานะประธานมูลนิธิ จิตร ภูมิศักดิ์ จึงเน้นอย่างหนักแน่นในความเป็น จิตร ภูมิศักดิ์

นั่นก็คือ ความเป็น “ปัญญาชน” ความเป็น “นักวิชาการ”

แทนที่จะไปเน้นภาพของการเป็น “ทหารปลดแอก” อันเป็นเส้นทางและท่วงทำนองที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับ “เช กูวารา”

นั่นเพราะเห็นว่าภาพ “ปัญญาชน” มี “เสน่ห์”

หากย้อนกลับไปศึกษาการเคลื่อนไหวในทางความคิดของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ต่อปมเงื่อนแห่งสถานการณ์ 14 ตุลาคม 2516

เขาเน้นไปยังจุดแห่ง “ประชาธิปไตย”

ทั้งยังเป็นประชาธิปไตยในแบบ “เสรีนิยม” อันขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับนักวิชาการบางคนที่เน้นไปยัง “สังคมนิยม”

นั่นเป็นเรื่องเชิง “ยุทธวิธี” กำหนด “แนวทาง”

เหมือนที่บางคนเน้นอย่างหนักแน่นผ่านการจัด “คอนเสิร์ต” เนื่องในวันที่ 6 ตุลาคม ณ ลานคนเมือง

หรือที่เคยปฏิบัติใน “กรุงเทพกลางแปลง”

โดยเริ่มต้นจากความคิดในการทำ “แนวร่วม” สร้างพันธมิตร ดึงคนจากฝ่ายตรงกันข้ามหรือที่กลางๆ เข้ามา

สะท้อน “ความคิด” ผ่านกระบวนการ “การเมือง”

เมื่ออยู่ในยุคอย่างที่เรียกว่า โพสต์ “คอมมิวนิสต์” มาแล้วจากสถานการณ์กำแพงเบอร์ลินพังทะลาย จากสถานการณ์การแตกของสหภาพโซเวียต

แนวทางหลัก คือแนวทาง “ประชาธิปไตย”

เพียงแต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบไหน เป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก หรือเป็นประชาธิปไตยแบบจีน

สังคมส่วนหนึ่งมองจีนว่า “ซอฟต์” ลง

การสร้างวาทกรรม “ซ้ายจัด” ในแบบคอมมิวนิสต์ดึกดำบรรพ์จึงแทบจะไม่มีความหมาย แม้ว่า “ขวาจัด”
จะดำรงอยู่ก็ตาม

จึงต้องต่อสู้กันเอง แม้กระทั่งผ่าน “บทเพลง” ผ่าน “คอนเสิร์ต”

ไม่ว่าการนิยามต่อ “14 ตุลาคม” ไม่ว่าการนิยามต่อ “6 ตุลาคม” ไม่ว่าการนิยามต่อ “พฤษภาคม 2535”
จึงทรงความหมาย

กระทั่ง ย้อนกลับไปยัง “24 มิถุนายน”

อย่าได้ตกใจหากจะมีการต่อสู้กันแทบในทุก “พื้นที่” ในทางความคิด อย่าได้ตกใจหากได้ยินคำขลังๆ ที่เคยมีบทบาทในอดีต

ไม่ว่า “ขวาจัด” ไม่ว่า “ซ้ายจัด”

ทั้งหมดนี้เสมอเป็นเพียงการต่อสู้ และเป็นการต่อสู้ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความต่างในทาง “ความคิด” ความต่างในทาง “วัฒนธรรม”

เป็น “ส่วนหนึ่ง” ในการชิง “พื้นที่” อันแหลมคม

คุณกำลังดู: ละเอียด อ่อนไหว ของ สงคราม ชิง ‘พื้นที่’ ในทาง ความคิด

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด