เล็บขบลายทอง หมอวางแผนรักษา วางยาสลบเสือเฒ่า จับตรวจสุขภาพประจำปี

เล็บขบลายทอง หมอวางแผนรักษา วางยาสลบเสือเฒ่า จับตรวจสุขภาพประจำปี

เล็บขบลายทอง หมอวางแผนรักษา วางยาสลบเสือเฒ่า จับตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม นายอนันต์ ศรีผุดผ่อง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก พร้อมด้วย สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รายงานการปฏิบัติงาน วางยาสลบเสือโคร่ง เพศผู้ จำนวน 1 ตัว อายุ 20 ปี ชื่อ ลายทอง เพื่อทำการรักษาแผล ตัดเล็บ และเจาะเลือดตรวจสุขภาพ รายละเอียดมีดังนี้

1. ก่อนการปฏิบัติงาน จะต้องให้เสือโคร่งลายทอง งดอาหาร 24 ชม. และงดน้ำ 12 ชม. ก่อนทำการยิงยาสลบ เนื่องจากจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสำลักอาหารที่มีอยู่เดิมในระบบทางเดินอาหาร อาจส่งผลทำให้อาหารและลงหลอดลม หรือลงปอดได้

2. สัตวแพทย์ทำการยิงยาสลบ จำนวน 1 เข็ม (ใช้ปริมาณยาน้อยกว่าปกติ เนื่องจากสัตว์เข้าสู่ภาวะชราภาพ)

3. เมื่อสัตว์สลบแล้ว สัตวแพทย์และ คณะเจ้าหน้าที่ฯและดำเนินการดังนี้

3.1 ทำการตัดเล็บที่จิกเข้าเนื้อบริเวณอุ้งเท้าและนิ้วเท้า 2 ขาหน้า ซึ่ง 2 ขาหลังปกติ
3.2 ทำความสะอาดแผลและใส่ยารักษาแผลบริเวณขาและอุ้งเท้า
3.3 ทำการให้สารน้ำ
3.4 ทำการเจาะเก็บเลือด
3.5 ทำการฉีดยาฆ่าเชื้อ ที่ออกฤทธิ์ในกระแสเลือดได้ยาวนาน 7-14 วัน
3.5 ทำการฉีดยาลดปวด และวิตามิน
3.6 ทำการฉีดยาฟื้นสลบ จำนวน 1 เข็ม

4. เสือโคร่ง ลายทอง ฟื้นสลบปกติ

ทั้งนี้ การวางยาสลบในสัตว์ชราภาพ ส่งผลอย่างมากต่อการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย จึงต้องดูแลใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง

คุณกำลังดู: เล็บขบลายทอง หมอวางแผนรักษา วางยาสลบเสือเฒ่า จับตรวจสุขภาพประจำปี

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด