มะม่วงเบาสงขลา ยกระดับ เป็นสินค้า จีไอ เผย เปรี้ยวจี๊ด กรอบ กลิ่นหอม แป้งน้อย

มะม่วงเบาสงขลา ยกระดับ เป็นสินค้า จีไอ เผย เปรี้ยวจี๊ด กรอบ กลิ่นหอม  แป้งน้อย

มะม่วงเบาสงขลา ยกระดับ เป็นสินค้า จีไอ เผย เปรี้ยวจี๊ด กรอบ กลิ่นหอม แป้งน้อย

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร เพื่อร่วมชี้แจงข้อมูล ให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงเบา ในพื้นที่นี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความใจ หลังจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์“ มะม่วงเบาสงขลา” โดยมีผลิตภัณฑ์มะม่วง ทั้งผลมะม่วงเบาสด มะม่วงเบาแช่อิ่ม มะม่วงเบาดองเกลือ ได้รับการขึ้นทะเบียน GI

นายสุชาติ ทองคำ เกษตรอำเภอสิงหนคร กล่าวว่า เฉพาะอำเภอสิงหนคร มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเบากว่า 700 ไร่ เกษตรกรประมาณ 300 ราย ซึ่งเกษตรอำเภอสิงหนครบอกแม้จะขึ้นทะเบียน GI ภายใต้ชื่อ มะม่วงเบาสงขลา แต่จริงๆแล้ว ตัวอย่างรวมถึงคุณลักษณะเด่นที่ยื่นขอไปนั้นเป็นมะม่วงเบาจากอำเภอสิงหนคร ซึ่งมีความเด่น ทั้งในเรื่องของขนาดผล เนื้อแป้งในมะม่วง ความโดดเด่นในรสชาติที่จะเปรี้ยวจื้ด ซึ่ง คุณลักษณะเหล่านี้ จะมีอยู่ในมะม่วงที่ปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอคาบสมุทนสทิงพระ ได้แก่ สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์และระโนด
โดยหลังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน GI แล้ว ก็ได้ทำการประชุมชี้แจงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ผู้แปรรูปได้รับทราบ และ ชี้แจงขึ้นตอนการของการขึ้นทะเบียน ที่จะต้องมีการสมัคร รวมถึง มะม่วงเบาทั้งผลสด แช่อิ่ม และดองเกลือ จะต้องมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดเอาไว้ จึงจะได้ยกระดับเป็นสินค้า GI ได้

นางพีระเนตร บุญณะสิทธิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรี ตำบลหัวเขา กล่าวว่าเกษตรกรผู้แปรรูปมะม่วงเบานั้น ต่างก็มีความพร้อม ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนGI เราะเชื่อว่า เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI แล้วจะทำให้ราคามะม่วงเบาปรับเพิ่มขึ้นตามคุณภาพไปด้วย โดยมะม่วงที่ปลูกในคาบสมุทรสทิงพระนั้น จะมีความเด่นพิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆ อาจจะมีดิน ที่มีความพิเศษ จากความเป็นพื้นที่คาบสมุทร ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพทั้งความเปรี้ยวจัด ความกรอบ และกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งทางกลุ่มของเรานั้น ได้มีการพัฒนาตัวสินค้าหลากหลาย ทั้งมะม่วงแช่อิ่ม น้ำมะม่วงเบาเพื่อสุขภาพ แยมมะม่วง และยังมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดตัวสินค้าอีกหลายชนิดด้วยซึ่งทางกลุ่มนั้น มีผลผลิตการแปรรูปมะม่วงเบา เป็นสินค้าที่ได้รับเครื่อง อย.ภายใต้ แบรนด์ ซิงโก้ ซึ่งได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และมีเรื่องเล่า มะม่วงเบาพื้นถิ่นที่สิงหนคร ที่มีมานับร้อยปี

ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้จัดทีมนักวิชาการด้านการแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด มาร่วมกันพัฒนาแปรรูปมะม่วงเบา แบบครบวงจร พร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริม สร้างอัตลักษณ์สินค้ามะม่วงเบาสงขลา ให้มีคุณภาพและตลาดที่กว้างขึ้น สอดรับกับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI

ปัจจุบันเกษตรกรอำเภอทั้ง 4 อำเภอของคาบสมุทรสทิงพระ ได้ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมะม่วงเบาที่ปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอนี้จะให้ผลผลิตที่สูง ราคาดี เมื่อเทียบกับการใช้พื้นที่ปลูกพืชอื่นที่แตกต่างกันมาก อีกทั้ง ขณะนี้ความต้องการของตลาดก็มีสูงมาก เนื่องจากมีการนำไปแปรรูป ที่มีพัฒนาการหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกษตรกรเองมีโอกาสมากขึ้นด้วย

คุณกำลังดู: มะม่วงเบาสงขลา ยกระดับ เป็นสินค้า จีไอ เผย เปรี้ยวจี๊ด กรอบ กลิ่นหอม แป้งน้อย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด