เมื่อโลกเปลี่ยน "นักเขียน" (บท) ต้องปรับ

ใจความสำคัญจากการอบรมของนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพ ในโครงการ "คิด ขาย เขียน" เพื่อนำมาปรับใช้ให้ทันโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อโลกเปลี่ยน "นักเขียน" (บท) ต้องปรับ

สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อผลิตชิ้นงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพ ทั้ง on site และ online เป็นเวลา 3 วัน เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565

ในชื่อว่า “Disruption เมื่อโลกเปลี่ยนนักเขียน(บท)ต้องปรับ” ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และศาสนา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนบทละครให้เท่าทันยุคสมัยออกสู่ระดับสากลได้มากขึ้น

เมื่อโลกเปลี่ยน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส และ อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัตติ์

  • การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

ศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์​ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สังคมไทยควรมีความเห็นอกเห็นใจใส่ใจซึ่งกันและกัน

“ทางออกของสังคมไทยจำเป็นต้องสร้าง Social Empathy หรือ สำนึกของความเห็นอกเห็นใจรับรู้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทำอยู่

เพื่อสร้างกระบวนการความหวังของสังคม ซึ่งจะมีโอกาสเปลี่ยนรัฐ และเกิดสำนึกความเกี่ยวข้อง เกิดความเข้าอกเข้าใจในเชิงสังคมไทยได้

เมื่อโลกเปลี่ยน

ทางด้าน ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละคร 2 ช่องวัน 31 และนักเขียนบทโทรทัศน์ มองว่า Disruption ถือเป็น โอกาส มากกว่า วิกฤติ

“เป็นโอกาสใน 3 ประการคือ 1)ทำให้เกิด Content (เนื้อหา)ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและชัดเจนมากขึ้น 2) ทำให้เกิดการเติบโตของสื่อ Streaming แบบก้าวกระโดด 3) ถ้า Content ดีจริงจะสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกโดยไม่มีปัญหาเรื่องกำแพงภาษาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป

เมื่อโลกเปลี่ยน

  • Export วัฒนธรรม ส่งออกคอนเทนต์ไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมโลก

โดยศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอว่า การเล่าเรื่องต้องมีความเป็นสากล

“คอนเทนต์ไทยต้องเล่าเรื่องที่เป็นตัวเราในมิติที่เป็นสากล เล่าด้วยภาษาศิลปะ ที่ทุกคนเข้าใจ ตีแผ่วิถีชีวิตที่แท้จริง อย่ามุ่งแต่ส่งออก ต้องรู้จักตัวตนคนไทยให้ดีเสียก่อน

ที่สำคัญคือต้องมี empathy (ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน) ดูแล้วรู้สึกดีต่อตัวเอง คิดบวก ไม่ใช่เล่าแต่ปัญหา แล้วสุดท้ายก็กลับตัวเป็นคนดี ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากในชีวิตจริง

เมื่อโลกเปลี่ยน

  • การเมือง...เรื่องต้องพูด จินตนาการ ความหวัง พลังของนักเขียนในการเปลี่ยนแปลงสังคม

โดย ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ หรือ ปราปต์ นักเขียนนวนิยาย เจ้าของบทประพันธ์ กาหลมหรทึก, คุณหมีปาฏิหาริย์, ดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ นำไปสร้างเป็นละครกล่าวว่า ทุกอย่างเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนตาม

“โลกเปลี่ยนไปแล้ว จะไปยึดติดกับอะไรเดิม ๆ ไม่ได้อีก เมื่อทุกอย่างเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนตามโลกให้ได้ ถ้าเปลี่ยนตามไม่ได้คุณก็จะตายไปกับของเก่า

Content ที่ได้รับความสนใจจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นสูตรสำเร็จที่เล่าถึงสังคมในอุดมคติ แต่เป็นการตีแผ่ว่าโลกที่เห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด

เมื่อโลกเปลี่ยน

  • SELF-DISTRUPTION ปรับตัวก่อนจะสาย ความท้าทายของสื่อยุคใหม่

โดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กล่าวว่า ทุกคนต้องรีบปรับตัว ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

“เรากำลังเป็น กบในหม้อน้ำที่ค่อย ๆ อุ่นขึ้น จนไม่รู้ว่าน้ำเริ่มเดือด เราจะโดดออกก่อน หรือจะรอจนสุก มีแต่ ผู้ที่ตื่นตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอด (Only Paranoid Survive)

โลกธุรกิจจำเป็นต้องใช้หลัก Marketing create Demand เกิดเทรนด์ใหม่คือ การตลาดเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing)ที่ใช้กลยุทธ์จดจำข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง

ที่สำคัญคือไม่ว่าจะคิดอะไร ให้คิดตรงกันข้ามเสมอ (Whatever You Think, Think the Opposite) ทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพคือ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

เมื่อโลกเปลี่ยน

  • พุทธะ CONTENT วิกฤติพุทธศาสนากับความศรัทธาที่เปลี่ยนไป

โดย อุ๋ย Buddha Bless หรือ นที เอกวิจิตรมีความคิดเห็นว่า ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล

“ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผล มีหลักการรองรับ และเป็นวิทยาศาสตร์ มนุษย์ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด ต้องลองทุกข์ เพื่อรู้ชีวิตก่อน จึงจะเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง

เพื่อที่จะทุกข์สั้นลง ทุกข์น้อยลงไปเอง ศาสนาจึงเป็นเรื่องเชิงปัจเจก ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้ แต่ให้มองความทุกข์อย่างเข้าใจ แล้วจะค้นพบธรรมะเอง

เมื่อโลกเปลี่ยน ชาลส์ ดาร์วิน กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่อยู่รอด ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งหรือเก่งที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในทุกการเปลี่ยนแปลง”

หากคุณไม่ใช่ตัวจริง ย่อมสามารถถูกทดแทน-เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส ถึงเวลาต้องปรับตัวและไปต่อ ผู้นำคนใหม่อาจจะเป็นคุณก็ได้

คุณกำลังดู: เมื่อโลกเปลี่ยน "นักเขียน" (บท) ต้องปรับ

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด