มติ กทม.ขยายเวลาจัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่ ถึง ต.ค.66 บรรเทาค่าใช้จ่ายปชช.

มติ กทม.ขยายเวลาจัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่ ถึง ต.ค.66 บรรเทาค่าใช้จ่ายปชช. เล็งปรับปรุงข้อบัญญัติขยะให้รอบคอบ

มติ กทม.ขยายเวลาจัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่ ถึง ต.ค.66 บรรเทาค่าใช้จ่ายปชช.

วันที่11ก.ค.ที่อาคารธานีนพรัตน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง:นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะผู้บริหารกทม.ครั้งที่12/2565ในวันนี้เห็นการขยายเวลาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพ.ศ. 2562ออกไปก่อนเป็น1ตุลาคม2566ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมเสนอให้พิจารณาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

นายชัชชาติกล่าวว่าปัจจุบันกทม.ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพ.ศ. 2546และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2548จึงจะมีการปรับปรุงข้อบัญญัติใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเชิญทุกภาคส่วนทั้งนักวิชาการและสมาชิกสภากทม.มาร่วมแสดงความคิดเป็นเพื่อให้มีความรอบคอบและสะท้อนปัญหาได้ครบทุกด้าน

นายชัชชาติกล่าวต่อว่าทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการคำนวณค่าจัดเก็บขยะคือต้องลดค่าใช้จ่ายก่อนการขึ้นค่าธรรมเนียมจะเป็นภาระกับประชาชนและเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้บริการพื้นฐานกับประชาชนอยู่แล้วสำหรับการเก็บอัตราใหม่จะทำให้กทม.มีรายได้เพิ่มขึ้น2,000ล้านบาทแต่จะพยายามไม่ให้ประชาชนต้องจ่ายมากขึ้นซึ่งภาคประชาชนอาจจะมีข้อจำกัดมากกว่าภาคเอกชนเอกชนสามารถรีไซเคิลและบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ขยะส่วนใหญ่ทุกวันนี้กว่า60 %มาจากครัวเรือนหลายส่วนเห็นว่าอัตราค่าขยะใหม่จะทำให้กทม.เก็บค่าขยะจากเอกชนได้มากขึ้นแต่ในมุมกลับกันอาจเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากขึ้นด้วยต้องคิดให้รอบคอบและอัตราค่าธรรมเนียมขยะปัจจุบันคิดที่น้ำหนักขยะเป็นหลักไม่ได้คิดถึงเรื่องแรงจูงใจในการบริหารจัดการหรือการคัดแยกขยะ"ผู้ว่าฯกทม.กล่าว

คุณกำลังดู: มติ กทม.ขยายเวลาจัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่ ถึง ต.ค.66 บรรเทาค่าใช้จ่ายปชช.

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด