มติกก.จว.ฉะเชิงเทรา ยก ‘อรรถพล ใหญ่สว่าง’ เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ นำผลงานติดหอเกียรต...

มติกก.จว.ฉะเชิงเทรา ยก ‘อรรถพล ใหญ่สว่าง’ เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ นำผลงานติดหอเกียรต...

ที่ประชุม กก.จว.ฉะเชิงเทรา มติเห็นชอบ “อรรถพล ใหญ่สว่าง” เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ นำผลงานเกียรติประวัติติดหอเกียรติยศจังหวัดให้เป็นเเบบอย่าง ปชช. “ไมตรี” ผู้ว่าฯเเปดริ้วชี้เป็นผู้ประสบความสำเร็จสายงานกระบวนการยุติธรรมของประเทศเคยนั่ง อสส.-ปธ.ก.อ.คนเเรกที่มาจากการเลือกตั้งจากอัยการทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีหนังสือเรื่อง บุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ความว่าด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจากหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า หอการค้าจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะในสายงานด้านอัยการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) คนที่ 11 และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอัยการ (ประธานก.อ.) คนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการเลือกตั้งจากข้าราชการอัยการทั่วประเทศตามกฎหมายใหม่ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิอัยการ ในส่วนของบทบาทด้านการช่วยเหลือสังคมและการยกระดับความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ใช้บทบาทของการเป็นนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือและทํากิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และบทบาทที่ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการทํากิจกรรมร่วมกับวัดอาราม และชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเรียนว่า ที่ประชุมกรรมการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 29 มิ.ย.65 ที่ผ่านมาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล เป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติตามที่ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราเสนอ ดังนั้นจึงได้มีมติเห็นชอบให้นำผลงานและเกียรติประวัติของศาสตราจารย์พิเศษอรรถพลไปไว้ใน หอเกียรติยศจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้และถือเป็นแบบอย่างในการดำรงตนสืบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กานต์ – สุวิชญา ใหญ่สว่าง บุตรชาย เเละสะใภ้ ประกบ อรรถพล ใหญ่สว่าง

คุณกำลังดู: มติกก.จว.ฉะเชิงเทรา ยก ‘อรรถพล ใหญ่สว่าง’ เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ นำผลงานติดหอเกียรต...

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด