น่าห่วง สอศ.ขาดอัตรากำลังครูช่าง 1.7 หมื่นคน

น่าห่วง สอศ.ขาดอัตรากำลังครูช่าง 1.7 หมื่นคน

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนกำลังวางแผนเรื่องการแก้ไขปัญหาขาดครูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เนื่องจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มีความห่วงใยเรื่องดังกล่าว และต้องการผลักดันการเรียนการสอนสายอาชีพให้มากขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน โดยตนได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่เป็นสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เนื่องจากเราได้สำรวจปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวะพบว่า ภาพรวมขณะนี้ สอศ.ขาดอัตรากำลังอยู่ประมาณ 17,000 อัตรา วิทยาลัยบางแห่งขาดอัตรากำลังครูมากถึง 200 คน ที่ผ่านมาได้แก้ปัญหาด้วยการนำเงินบำรุงการศึกษาและเงินที่ได้จากรายหัวนักศึกษาไปจ้างเหมาบริการแทน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ตนจะนำรายละเอียดการขาดครูเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณา เพื่อรับรองเป็นมติอัตราว่างตามจริงตามเกณฑ์ขาดครูที่ ก.ค.ศ.กำหนด จากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อของบประมาณมาเติมให้แก่วิทยาลัยที่ขาดครูในการจ้างครูมาสอน ขณะเดียวกันได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขออัตรากำลังครูของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อมากำหนดตำแหน่งเป็นครูช่าง ซึ่งเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การเรียนการสอนด้านสายอาชีพมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ตนมองในอนาคตเราอาจนำสื่อเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการช่วยสอนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้.

คุณกำลังดู: น่าห่วง สอศ.ขาดอัตรากำลังครูช่าง 1.7 หมื่นคน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด