แนะวิธีรับมือ ‘โควิด’ หากรพ.เต็ม กินฟ้าทะลายโจร 5 วันทันทีที่มีอาการ ไม่ต้องรอ ATK ขึ้น ...

แนะวิธีรับมือ 'โควิด' หากรพ.เต็ม กินฟ้าทะลายโจร 5 วันทันทีที่มีอาการ ไม่ต้องรอ ATK ขึ้น 2 ขีด วันที่ 12 ก.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ...

แนะวิธีรับมือ ‘โควิด’ หากรพ.เต็ม กินฟ้าทะลายโจร 5 วันทันทีที่มีอาการ ไม่ต้องรอ ATK ขึ้น ...

แนะวิธีรับมือ ‘โควิด’ หากรพ.เต็ม กินฟ้าทะลายโจร 5 วันทันทีที่มีอาการ ไม่ต้องรอ ATK ขึ้น 2 ขีด

วันที่ 12 ก.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟสบุ๊กธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เรื่องการรักษาเป็นขั้นเป็นตอนแบบเร็วสุด กันอาการยกระดับดูแลตนเอง เนื่องจากต้องจ่ายเองในปัจจุบัน

ขั้นที่ 1. ฟ้าทะลายโจร ทานครบ 5 วัน ทันทีที่มีอาการ (2 ขีด อาจยังไม่ขึ้น)

ขั้นที่ 2. อาการเอาไม่อยู่ภายใน 2 วัน
2.1 ความอิ่มตัวออกซิเจนยังมากกว่า 96% หลังเดิน 6 นาที เปลี่ยนเป็น โมลนูพิราเวียร์ หรือ ฟาวิพิราเวียร์ ซื้อที่รัานยา ให้ญาติไป เพื่อสำแดงตัวตนเข้าระบบดีกว่าไป รพ.เอง เพราะต้องเดินทาง อาจแพร่เชื้อและใช้เวลานานที่ รพ. กว่าจะแจ้ง ประเมิน และรับยา
ที่ร้านยา ยาต้องถูก ไม่ปลอม เข้าถึงได้

โมลนูพิราเวียร์ทำในประเทศเพื่อนบ้าน (ราคาชุดละตั้งแต่ 1,900 ขึ้นไป ยาผู้ผลิต ชุดเป็นหมื่น)

2.2 ความอิ่มตัวออกซิเจน ไม่ถึง 96% เดิน 6 นาที หรือมีอาการระบบต่างๆ ไม่จำเป็นต้องปอด “เริ่มไม่ไหว “ (เห็นแบงก์ 1000 บาทตกอยู่ยังไม่มีแรงหยิบ) ติดต่อขอความช่วยเหลือไป รพ. ด่วน

ทั้งหมดนี้ ประมวลจากประชาชนที่ติดเชื้อตกใจ และหายาไม่ได้ รพ. อาจเต็มหมด และเพื่อเป็นการช่วยตนเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระมากกับระบบ และ รพ.

ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช้ยาเกินจริงเพราะอาจทำให้ดื้อยา เพื่อทำให้ ไม่เกิดคอขวดเพราะกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการเข้าถึงยาโดยผ่านร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่แล้ว และมีระบบสร้างอยู่แล้ว เพื่อกันความแออัดในโรงพยาบาลที่บุคลากรมีจำกัด

คุณกำลังดู: แนะวิธีรับมือ ‘โควิด’ หากรพ.เต็ม กินฟ้าทะลายโจร 5 วันทันทีที่มีอาการ ไม่ต้องรอ ATK ขึ้น ...

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด