"ณัฐชา" ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด "จุติ" ทุจริตเอื้อ บ.เอกชน ปมถมดิน การเคหะฯ

"ณัฐชา" ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด "จุติ" ทุจริตเอื้อ บ.เอกชน ปมถมดิน การเคหะฯ

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกล ร้อง ป.ป.ช.ไต่สวน เอาผิด "จุติ ไกรฤกษ์" รมว.พม.ปม บมจ.เคหะสุขประชา ทุจริตฝ่าฝืนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เอื้อประโยชน์เอกชน สูบ งบฯ การเคหะแห่งชาติ

วันที่ 11 ต.ค.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางขุนเทียน พรรคก้าวไกล ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรณีโครงการเคหะสุขประชา ที่ส่อมีการทุจริตฝ่าฝืนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดจ้างถมดิน การจ้างช่วงและการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด หรือ เซ็มโก้ (CEMCO) รวมถึงการตั้ง บมจ.เคหะสุขประชาที่หาประโยชน์จากสินทรัพย์ของการเคหะ

โดยวันนี้ นายณัฐชา นำหลักฐานประกอบจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่รวมถึงใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งอาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 รวมถึงขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่มีมูลความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ฐานเป็นเจ้าพนักงานเข้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรา 152 และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตามมาตรา 157 รวมถึงไต่สวนและวินิจฉัย บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (CEMCO) และบริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือไม่

โดยนายณัฐชา กล่าวว่า หากติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเห็นความผิดปกติของเรื่องดังกล่าวทุกจุด ดังนั้นวันนี้ ตนขอให้ป.ป.ช.ใช้อำนาจในการสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เพราะการที่เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลบุคคลนั้นเป็นระบอบปรสิต ที่เบียดเบียนประเทศไทย แน่นอนว่า ตนและพรรคก้าวไกล ไม่สามารถยอมรับได้ จึงอยากฝากถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า ทุกเรื่องที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นร้องไปมีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าป.ป.ช.จะวินิจฉัยและให้ความกระจ่างแก่สังคมได้.

คุณกำลังดู: "ณัฐชา" ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด "จุติ" ทุจริตเอื้อ บ.เอกชน ปมถมดิน การเคหะฯ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด