น้องบาส ฮีโร่ช่วยเด็กถูกไฟช็อตขอนแก่น ได้ทุนเรียนถึง ป.เอกจาก มทร.อีสาน

น้องบาส ฮีโร่ช่วยเด็กถูกไฟช็อตขอนแก่น ได้ทุนเรียนถึง ป.เอกจาก มทร.อีสาน

มทร.อีสาน มอบทุนศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมมูลค่าทุนกว่า 600,000 บาทแก่น้องบาส ฮีโร่ช่วยนักเรียนถูกไฟดูดพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องการทำความดี

จากกรณีที่นายอรรถชัย อาจอุดม หรือ น้องบาส นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พบเห็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถูกไฟดูด และได้เข้าไปช่วยเหลือทันที แม้ตัวเองจะถูกไฟดูดไปด้วยนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ มทร.อีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี รู้สึกชื่นชมในความกล้าหาญ เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อเป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่นายอรรถชัย ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาตามที่สนใจ

มทร.อีสาน จึงพร้อมสนับสนุนคนทำความดี โดยได้มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร มูลค่ารวม 614,100 บาท ให้แก่ นายอรรถชัย ได้เรียนต่อที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3 ปี เทียบโอน) ระดับปริญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 2 ปี) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 3 ปี) พร้อมดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ พร้อมที่จะบรรจุเป็นบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปขณะที่ นายอรรถชัย กล่าวว่า รู้สึกตื้นตันใจในโอกาสที่ทาง มทร.อีสานหยิบยื่นให้ เพราะส่วนตัวต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลังจากจบการศึกษาในระดับชั้น ปวส.ในปีการศึกษา 2566 และยังได้ตั้งใจที่จะเข้าเรียนสถาบันการศึกษาใกล้บ้าน ซึ่ง มทร.อีสานเป็นสถาบันหนึ่งที่เล็งไว้ เมื่อทาง มทร.อีสานหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้จึงน้อมรับและรับปากว่าจะตั้งใจศึกษาจนจบปริญญาเอกตามเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งใจไว้.

คุณกำลังดู: น้องบาส ฮีโร่ช่วยเด็กถูกไฟช็อตขอนแก่น ได้ทุนเรียนถึง ป.เอกจาก มทร.อีสาน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด