ปชป. ตั้ง “ดร.เอ้-มาดามเดียร์” ดูเรื่องนโยบาย-นวัตกรรม รับศึกเลือกตั้ง กทม.

ปชป. ตั้ง “ดร.เอ้-มาดามเดียร์” ดูเรื่องนโยบาย-นวัตกรรม รับศึกเลือกตั้ง กทม.

พรรคประชาธิปัตย์ จัดทัพรับศึกเลือกตั้ง ส.ส.กทม. ตั้ง “ดร.เอ้-มาดามเดียร์” ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย-นวัตกรรม เพื่อคนกรุงเทพฯ ชูนโยบายที่ทำได้จริง มีความทันสมัย สู้ศึกเลือกตั้งหน้า

วันที่ 10 ต.ค. 2565 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม. แถลงถึงการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่าได้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะช่วง 180 วัน ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระ และสภาอาจครบวาระ หรืออาจมีการยุบสภาก่อนหน้านั้นก็ตาม ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเลือกตั้ง ทั้งในขอบข่ายทั่วประเทศ โดยในส่วนของพรรคได้แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และในส่วนกรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้น คณะกรรมการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งมาระยะเวลาหนึ่ง จึงได้มีการเตรียมคณะเตรียมการเลือกตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่จะมีอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง ในส่วนกรุงเทพมหานคร ของพรรค ซึ่งจะได้มีการเตรียมการในเรื่องยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการเลือกตั้งโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความแตกต่างจากภาคต่างๆ ของประเทศ

ซึ่งในส่วนกรุงเทพมหานครนั้นการเลือกตั้งทุกครั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ส.ส. ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร เมื่อในการเลือกตั้งปี 2562 มีเขตเลือกตั้ง 30 เขต แต่สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะมีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 33 เขต ดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งจึงเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกของการเตรียมการเลือกตั้ง

2.นโยบายที่ใช้หาเสียง เพราะนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่พรรคนำเสนอต่อประชาชนนั้นก็เพื่อให้ทราบว่าพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เข้าไปทำหน้าที่แทนทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร หรือในฐานะฝ่ายบริหาร จะมีนโยบายใดที่จะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมการเรื่องนโยบายที่จะนำเสนอต่อประชาชน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ นโยบายระดับประเทศ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์กำลังดำเนินการที่จะนำเสนอต่อประชาชนต่อไป

3.ตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาที่ผ่านมา พรรคได้มีการเตรียมการในเรื่องผู้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน และที่สำคัญคือเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ มีแนวทางการทำงานที่สามารถทำงานร่วมกับพรรค เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเพื่อประชาชนได้

ในส่วนผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร นั้นจะประกอบด้วยผู้สมัครทั้งที่เป็นอดีต ส.ส. กรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นก็ยังมีหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจ มีความพร้อมที่อยากเสนอตัวเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน แต่ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ หรือเป็นอดีต ส.ส.ของพรรค ทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว ล้วนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมที่จะเข้าไปทำงานรับใช้ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอยู่ตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม. ของพรรค จึงได้เตรียมการใน 3 ส่วนสำคัญดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ และการจะขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จได้ ก็จะต้องมีการทำงานเชิงลึกมากขึ้น และต้องมีการทำงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลาการทำงานหลังจากการเลือกตั้งปี 2562 เป็นต้นมา ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นอดีต ส.ส.กทม. หรือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ได้พิจารณาคัดสรรมาจำนวนหนึ่งเพื่อลงไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบันและไปจนถึงวันเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าต้องทำเพิ่มขึ้นนั้น เพราะตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานมานั้นเราได้ทำอย่างเต็มที่ แต่ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสัมผัสได้ถึงความตั้งใจและการที่จะเสนอตัวรับใช้ประชาชน

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จึงได้แต่งตั้งบุคคลเพื่อให้เข้ามาเป็นประธานคณะทำงานในการขับเคลื่อนงานในกรุงเทพมหานครร่วมกับทีมงานกรุงเทพมหานครอีกจำนวนมาก คณะเตรียมการเลือกตั้ง และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวมถึงทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรค ซึ่งกำลังทำงานในสภา กทม.ขณะนี้ และทำงานร่วมกับอดีตสมาชิกสภาเขตของพรรค อีกทั้งจะต้องทำงานกับตัวแทนพรรค หัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 30 เขตในปัจจุบัน และจะเพิ่มเป็น 33 เขต หลังจากที่มีกฎหมายเลือกตั้งออกมาเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ ประธานคณะทำงานทั้ง 2 ชุด จะเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนร่วมกัน ประกอบด้วย นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์

“ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการทำงานหลายด้าน เป็นที่ประจักษ์ของสังคมโดยทั่วไป พรรคประชาธิปัตย์จึงมั่นใจว่าการทำงานของทั้ง 2 ท่าน จะมีส่วนอย่างสำคัญในการผลักดันให้สมาชิกของพรรคทั้งหมดหลอมรวม ช่วยกันทำงานเพื่อเป้าหมายในการทำให้พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์ และมอบความไว้วางใจให้กับผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคต่อไป” นายองอาจ กล่าว

ทั้งนี้ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ปัญหาของกรุงเทพฯ วันนี้เป็นปัญหารากลึกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนั้นการพยายามนำเสนอนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหา กทม. แต่ผลลัพธ์จะส่งผลต่อประเทศโดยรวมทั้งหมด ซึ่งปัญหา กทม. นั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง จำเป็นต้องผลักดันในระดับประเทศ ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาพใหญ่ระดับประเทศแล้ว ก็จะทำให้ยากที่จะประสบความสำเร็จ ซึ่งสาเหตุที่ประชาชนต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากพรรคมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะไม่ใช่นโยบายที่ทำไม่ได้ แต่จะต้องเป็นนโยบายที่ทำได้จริง มีความทันสมัย รองรับการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ต้องกลับมาแก้ซ้ำแก้ซาก โดยจากนี้จะได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในเชิงลึก พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานในพื้นที่เพื่อที่จะนำมาสกัดเป็นนโยบายที่ทำได้จริง มีความทันสมัย สามารถแก้ปัญหาให้กรุงเทพมหานครได้

ด้าน น.ส.วทันยา กล่าวว่า คำว่านวัตกรรมเป็นคำที่ใหญ่ ซึ่งภายใต้คำว่านวัตกรรมนี้ จะมีเรื่องข้อมูล เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นอกจากนี้ยังเรื่องของพลังความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิม และมีสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต จากวันแรกที่ตนก้าวเข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์ ก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นจุดเชื่อมโยงคน 2 รุ่น หรือเชื่อมโยงปัญหาที่เกิดจากช่องว่างระหว่างคน 2 รุ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป.

คุณกำลังดู: ปชป. ตั้ง “ดร.เอ้-มาดามเดียร์” ดูเรื่องนโยบาย-นวัตกรรม รับศึกเลือกตั้ง กทม.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด