เปิดทรัพย์สิน “อัศวิน” พ้น “ผู้ว่าฯ กทม.” 11.5 ล้าน สะสมทองรูปพรรณ 3.1 แสน

เปิดทรัพย์สิน 11.5 ล้านบาท! “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” พ้นเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กทม.” ถือครองที่ดิน 6 แปลง 5.3 ล้านบาท เงินฝาก 4 บัญชี 3.8 ล้านบาท มีรถยนต์ 1 คัน 2 ล้านบาท สะสมทองรูปพรรณ หนัก 10 บาท มูลค่า 3.1 แสนบาท

เปิดทรัพย์สิน “อัศวิน” พ้น “ผู้ว่าฯ กทม.” 11.5 ล้าน สะสมทองรูปพรรณ 3.1 แสน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565

พล.ต.อ.อัศวิน แจ้งสถานะว่า “หย่า” เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2554 มีบุตร 3 ราย แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,518,938 บาท ได้แก่ เงินฝาก 4 บัญชี 3,867,938 บาท ที่ดิน 6 แปลง (อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 5 แปลง, อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แปลง) 5,341,000 บาท ยานพาหนะ 2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 3.1 แสนบาท (เป็นทองรูปพรรณ หนัก 10 บาท) ไม่มีหนี้สิน

แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,009,520 บาท เป็นเงินเดือน 864,720 บาท เงินข้าราชการบำนาญ 646,800 บาท เงินเพิ่มข้าราชการการเมือง 498,000 บาท มีรายจ่ายรวม 704,000 บาท เป็นประกันชีวิต 1 แสนบาท ค่าสาธารณูปโภค 1.2 แสนบาท ค่าน้ำมัน 60,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 24,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 3 แสนบาท เงินบริจาค 1 แสนบาท

เปิดทรัพย์สิน “อัศวิน” พ้น “ผู้ว่าฯ กทม.” 11.5 ล้าน สะสมทองรูปพรรณ 3.1 แสน

สำหรับ พล.ต.อ.อัศวิน ระหว่างปี 2559-2565 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าฯ กทม.จากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อนหน้านี้เป็นข้าราชการตำรวจ โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) และรอง ผบ.ตร. เป็นต้น ก่อนที่จะมาเริ่มงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ภายหลังเกษียณอายุราชการตำรวจ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าฯ กทม.ยุค ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ กทม.

ภายหลัง พล.ต.อ.อัศวิน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อปลายเดือน มี.ค. 2565 เจ้าตัวได้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อีกครั้งในนาม “อิสระ” ทว่าพ่ายแพ้ไป โดยได้คะแนนอันดับ 5 อยู่ที่ 214,805 คะแนน คิดเป็น 8% ของผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด

คุณกำลังดู: เปิดทรัพย์สิน “อัศวิน” พ้น “ผู้ว่าฯ กทม.” 11.5 ล้าน สะสมทองรูปพรรณ 3.1 แสน

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด